Fra negativ til positiv: hvordan?

Du ved det godt! Digterne og dansktop-sangerne har vidst det længe, og det er efterhånden dokumenteret videnskabeligt: hvor lykkelig, du er, har ikke ret meget at gøre med om du er rig, smuk, begavet eller succesfuld. Det er i dit hoved, det foregår! Det er dine forventninger, og hvordan du møder og opfatter livets tilskikkelser, der bestemmer din livskvalitet. Ganske enkelt: fokuserer du på det positive eller det negative i situationer?

“Så må jeg hellere være positiv!” er den første tanke, der melder sig.
“- Og hvordan er du nu, jeg gør det?- er måske den næste!


3 gode råd, når du vil give slip på de negative tanker:

1. Gør op med fordelene ved at være negativ!
Der er fordele ved alting – også ved at være negativ! Nogle af dem er banale, uflatterende eller direkte pinlige, men afdæk ærligt og systematisk ALLE fordele for dig ved at være negativ. Hvilke af dem vil du faktisk savne/ mangle? (vær ærlig: glæden ved f.eks. at fremstå som klogere, eller trygheden i ikke at risikere at blive såret og skuffet er relevante at forholde sig til). Er der nogle af fordelene, du reelt vil mangle? – så husk dem og gå videre til pkt. 2.

Gode spørgsmål til dig selv:
•   Hvad er konsekvenserne af at være negativ på kort/ lang sigt?
•   I hvilke bestemte situationer er jeg typisk negativ?
•   Hvad er det gode ved at være negativ/ hvilke fordele rummer det for mig?
•   Er nogle af fordelene så vigtige, at jeg vil savne/ mangle det?
•   
Hvis ja: hvordan kan jeg ellers opnå det samme, uden at være negativ?

 

2. Opvej for og imod – og tag en beslutning!
Hvis du hele tiden skal gå og debattere med dig selv, OM det nu er nu, du skal være positiv eller ej, så har du allerede opbrugt din mentale energi. Derfor: Afdæk fordele/ positive effekter for dig (ikke for kæresten eller børnene – kun i det omfang glade kærester og børn falder positivt tilbage på dig selv) ved at være positiv, og afvej så (med fordelene fra pkt. 1), om du virkelig ønsker det. Formuler en begrundet beslutning for dig selv – hvorefter al diskussion om emnet er slut!

Gode spørgsmål til dig selv:
•   Hvad vil jeg gerne opnå med det (på kort/ lang sigt)?
•   Hvad betyder det: hvad vil jeg helt konkret tænke/ sige/ gøre/ opleve anderledes?
•   Hvad vil det give mig?
•   Hvad har forhindret mig i det indtil nu? – og vær opmærksom her! Bliv på “egen banehalvdel”, frem for at fokusere på udefrakommende ting! 
•   Hvad mister jeg, når jeg slipper min negativitet? – lyder idiotisk (du vil netop gerne være positiv), men negativiteten har haft et formål for dig! Måske en form for sikkerhed/ tryghed, måske at slippe for ansvar – måske noget helt andet. Grav dybt her – et ærligt svar kan være det, der netop bringer dig videre!

 

3. Træn dig i at være positiv!
Hvis du længe har gået og øvet dig i at fokusere negativt, står du over for en helt konkret opgave med at optræne et nyt fokus. Neurologisk set er det meget nemmere/ mindre ressource-krævende at reagere som du plejer, end at gøre noget, du ikke plejer – derfor skal du træne det nye, så det efterhånden bliver nemt for dig. Mental træning er lige som fysisk træning: der er ingen “smutveje” (det er selve træningen, der opbygger de nye ønskede strukturer). I starten er det uvant og relativt hårdere, med tiden bliver det lettere og kræver mindre indsats. Husk at hver eneste gang, du vælger at reagere positivt, baner du vejen for de nye strukturer i hjernen – dem, der netop rummer de nye positive vaner, du ønsker dig!

Redskaber der hjælper dig med at opbygge og fastholde et positivt fokus:

•   Tving dig selv til rutinemæssigt og helt systematisk at finde positive ting ved det, der sker (også det, der umiddelbart ser negativt ud)!
•   Nedskriv hver dag mindst 3 positive ting fra dagen – uanset hvordan den har været!
•   Lav statustjek hver 3. måned: hvordan går det med dit fokus? Repeter evt. pkt. 1 og 2 for at tjekke, at din motivation stadig holder.
•   Husk, at dét at slå dig selv i hovedet med, at du ikke er positiv nok, også er udtryk for negativ tænkning!!
•   Husk at bemærke, hver gang du (spontant eller bevidst) fravælger de negative tanker, og anerkend/ beløn dig selv for det 😉


Generelt:

Vær grundig, åben og oprigtigt nysgerrig i fht. dig selv. Skriv evt. dine svar ned.

Og husk: Selvfølgeligt er det nemmere at gennemføre mental udvikling/ forandringer succesfuldt, når en anden (med professionelt overblik og indsigt) faciliterer strukturen i både afdækningen (pkt. 1 og 2.) og træningen, så du helt kan koncentrere dig om dig selv og dine indre reaktioner – men det er muligt at ændre tanke- og reaktionsmønstre for sig selv – især når det er vigtigt for dig!

Held og lykke ?

 

Her kan du se mere om negativ og positiv tænkning – og hvordan vi behandler det

Her kan du se mere om, hvad andre har oplevet hos Graafland