– Til dig, der ønsker at være i  kontakt med alle dine ressourcer


Lotusblüte in dunklem Wasser 3


#2. MENTALTRÆNING ER SAMARBEJDE MED DIT UBEVIDSTE SIND


Når du Mentaltræner, sker der to ting:

  • Du styrketræner dit sind
    ved at give det dels sund og udfordrende aktivitet, dels dyb hvile og rekreation
  • Du inspirerer/ ‘programmerer’ din altid-kørende interne kommunikation
    til at bevæge sig i en positiv retning.

Naturlige indre processer

Mentaltræning baserer sig på de måder, dit sind helt naturligt fungerer på. I virkeligheden kan man sige, at du ved at Mentaltræne påvirker dit sind og de processer, der alligevel foregår i dit sind. Du påvirker sindet til at blive stærkere, og processerne mere positive og konstruktive for dig – uanset om de fra udgangspunktet er hjælpsomme eller begrænsende for dig.

Indre samarbejde frem for modstand

Du skaber altså adgang til at påvirke dine tanker og mentale processer, så de arbejder for dig, og samarbejder med dig om at muliggøre det, du ønsker.

Det foregår på to måder: Dels ved, at du giver dit sind, hvad det har brug for: kapacitets-udvidende træning, i form af såvel udfordrende aktivitet og dyb rekreation (på lige fod med fysisk træning).

Dels ved, at de mentale processer, der i forvejen kører non-stop i dig i kraft af indre dialog og forestillinger, bliver ”fodret” med input, som er nærende for positive udviklinger frem for det modsatte. Igen – ikke anderledes end når du er bevidst om at bruge din krop aktivt og at give den sund og nærende kost.

Mentaltræning virker mod negative tanker

100% ’”økologisk” tilgang

Her vil nogen måske sige: ”Kan vores ubevidste sind og processer nu ikke engang være i fred?”

Sagen er dog, at dit ubevidste allerede påvirker dig massivt – bare ud fra et mere tilfældigt og ikke altid konstruktivt input. Mentaltræning er et ”100% økologisk” redskab, idet vi gør brug af sindets egen naturlige måde at fungere på – bare med et positivt indhold – og dermed et positivt og bæredygtigt udkomme for dig!

Aktivt væk fra negative tankemønstre

Uanset om du i forvejen har en positiv kommunikation med dig selv og din omverden eller ej, kan den blive bedre.  Mange oplever at spænde ben for selv eller at begrænse sig selv på måder, som kan have stor negativ indvirkning på livskvaliteten. Det kan handle om negative tanker/ tankemylder, stress, bekymringer, angst, eller fastlåste opfattelser af ”hvem du er”, eller hvordan ”verden er for sådan én som dig!” Det kan være både bevidste og ubevidste tanker, og deraf følgende ubehagelige og nedbrydende følelser og stemninger.

Desværre virker den slags negativ tankevirksomhed som regel selvforstærkende, fordi det typisk er budskaber, som vækker stærke følelser og som gentages igen og igen – hvilket nærmest er opskriften på hypnose/ selvhypnose. Dermed er de negative budskaber en slags ”program”, der kører konstant og påvirker dig indefra – desværre i en nedadgående spiral! Mentaltræning er et sundt redskab til at vende den slags selvnedbrydende tanker.

Se mere om fastlåste tanke- og handlemønstre – og hvordan vi behandler dem

Udviklende aktivitet – og dyb fred

Desuden giver du netop dit sind ægte og dyb fred, når du mentaltræner – netop fordi hjernen kommer i den særlige alpha-tilstand. At regenerere er nødvendigt og styrkende for hjernen og sindet, og lige så afgørende for sundheden som træningen er – igen på lige fod med når du træner fysisk.

Se mere om alpha-tilstand og Mentaltræning

Hverken quick-fix eller magi – og dog!

Mentaltræning er ikke noget ”quik-fix”, netop fordi det gør brug af at påvirke dine inderste lag på samme måde: dagligt, utrætteligt, massivt, og på det dybe ubevidste niveau, hvor den slags reelt finder sted. Det virker bare positivt i stedet for negativt! Og dog – undersøgelser viser, at der allerede efter 10-12 ugers daglig praksis med alpha-tilstand er målbare positive effekter i livskvalitet og hjernens struktur – og det må sige sat være relativt kvik udvikling!

Se mere om Mentaltræning hos Ghita

Når dit ubevidste sind får ro for belastende ”båndsløjfer” af negative tanker, og i stedet modtager gentagen positiv information om, hvad det skal have fokus på og hvad det skal forvente, vil det helt af sig selv ”tune ind” på de ønskede retninger.

En invitation til “de rigtige retninger”

Du inviterer/ ‘programmerer’ helt enkelt dit ubevidste sind i den retning, du ønsker at bevæge dig, via din forestillingsevne. Det virkningsfulde indhold i Mentaltræning er suggestioner, som bare betyder ”forslag” . Dvs. at du inspirerer dine ubevidste processer til at orientere sig i den retning, du foreslår, ved at vise det attraktive billeder af, hvad du vil  få ud af at følge forslagene.

Det virker ekstra stærkt, fordi du er i den afslappede, kreative og modtagelige alpha-tilstand. Samtidig er det dybt behageligt at opleve, såvel den afslappede tilstand i sig selv, som indre film om alt det, du ønsker dig mere af i dit liv. Mentaltræning er dermed et både virkningsfuldt, naturligt, sundt og ikke mindst behageligt samarbejde med dine egne dybe ubevidste funktioner.

 

Fortsættes…. 😉