– Til dig, der vil tage vare på det mest dyrebare, du har…

mentaltræning er motion for dit sind


#3. MENTALTRÆNING ER HELT ALMINDELIG SUNDHED


Om 30 år vil vi synes, vi var langt ude….

Påstand: Overbærende vantro. Skrækblandet morskab. Måske medfølelse. Min påstand er, at det er med disse følelser, vi om 30 år (eller måske bare 10) vil vi se på os selv i dag! Den måde, vi i dag  ignorerer vores psykiske sundhed og mentale behov, vil forekomme os langt ude. Lige så langt ude, som når vi i dag ser film fra ’60-erne med storrygende mennesker, der med den største selvfølge spreder tobaksrøg i tykke tåger ud over sig selv og deres intetanende, passivt-rygende børn.

“Hvor kunne de?!!” Og: “Vi vidste jo ikke bedre!”. Det er tankevækkende, hvor langt tingene kan flytte sig på så relativt kort tid. Hvordan det, som er helt normal praksis nu, i løbet af få årtider kan blive utænkeligt – og omvendt: at det som er undtagelsen nu, i fremtiden bliver helt almindelig standard . Fordi vi gennem ny viden har fået fokus på konsekvenserne af sundhed og det, der nedbryder sundhed. Og tingene er fortsætter med at flytte sig…

Se mere om Mentaltræning hos Ghita

(Mental) Træning for de ekstreme?

For godt 30 år siden var du lettere ekstrem, hvis du dyrkede fysisk træning (”body-buildede”) eller var optaget af det ernæringsmæssige indhold i din kost. For de fleste var din krop bare din krop, et selvfølgeligt hylster! – Ingen anledning til at bruge energi eller opmærksomhed på den – medmindre noget gik helt galt, hvorefter den måtte repareres af en læge.

I løbet af de 30 år er der gradvist opstået en bred erkendelse af, at den enkelte har stor indflydelse på sit fysiske helbred via livsstil. Det er blevet almindeligt udbredt at tage ansvar for sin sundhed ved, udover at spise/ drikke fornuftigt, også regelmæssigt at være aktiv, så kroppen holdes i form. Nogle cykler til og fra arbejde, andre hygger sig med badminton eller fodbold, mange træner regelmæssigt i motionscenter, og andre igen foretrækker at løbe eller bare sørge for at gå en god tur.

“På samme måde står vi nu midt i bølgen af massive mentale udfordringer, i form af udbredt stress, depression og angst.
Spørgsmålet om, hvorvidt vi skal være mentalt sunde er dermed at ligne med debatten om sundhed generelt…”

Din psyke har da også brug for motion

Selv om alt godt kan overdrives, er ingen ved deres fulde fem i dag i tvivl om, at en fysik sund livsstil er gavnlig – for samfundet, såvel som for det enkelte menneske. Al forskning underbygger det, og de færreste er i tvivl om, at fysisk sundhed i sig selv er en positiv ting: at sundhed for det enkelte menneske medfører øget velvære og overskud, ligeså vel som det nedbringer udgifter til sygefravær og sundhedsvæsenet.

Mentaltræning er i princippet fuldstændigt det samme – helt almindelig sundhed – bare for dit sind. Ligesom det at være fysisk i form forebygger sygdom, livsstilssygdomme og skader, er der nogle meget konkrete fordele ved at være mentalt i form. Disse fordele (som vi kommer nærmere ind på i både Mentaltræning Facts #1 og #2) bliver stadigt mere relevante, hvilket ikke er så underligt, hvis du tager et hurtigt blik på konteksten:

Mentaltræning er dokumenteret mental sundhed

Forhistoriske hjerner i moderne kontekst

Det helt korte baggrundsrids er jo, at vi oprindeligt er designet til et miljø med masser af hård fysisk aktivitet i kampen for overlevelse, og til gengæld meget lidt kognitivt arbejde. De fleste nulevende menneskers kontekst er totalt omvendt: fysisk stilstand og konstant aktivitet på den kognitive front.

En stor del af os kompenserer for den fysiske del af denne udvikling med fitness, løbetræning el.lign., for at give kroppen hvad den har brug for og opretholde form og helbred, blive modstandsdygtige, sunde og stærke – for vores egen skyld.

Mentalt set var naturlige pauser og flow, stilhed, kontinuitet og gentagelse oprindeligt en fuldstændig selvfølgelig del af livet. Det er nu erstattet af konstant sansepåvirkning, action, information, krav om at omstille sig konstant og være på 24/7. Dette kædes sammen med øget forekomst af stress, angst og depression, og gælder både børn og voksne.

Indre mentale processer, der engang regulerede sig selv og som man ikke engang registrerede, kan det dermed nu være nødvendigt at sørge for finder sted, ved f.eks. mindfullness/ meditation/ yoga/ mentaltræning/ frirum via uforstyrret ophold i naturen o.lign.

Se mere om at Samarbejde med dit ubevidste sind

Mentale livsstilsygdomme: stress, angst og depression kan forebygges

Fysiske livsstilssygdomme har vi over en længere årrække konstateret som resultat af sammenstødet mellem vores oprindelige kodning og vores nuværende virkelighed. På samme måde står vi nu midt i bølgen af massive mentale udfordringer, i form af udbredt stress, depression og angst. Spørgsmålet om, hvorvidt vi skal være mentalt sunde er dermed at ligne med debatten om sundhed generelt.

Lige som vi nu er optaget af at forbygge fysisk sygdom – frem for bare at reparere på skaderne – er det indlysende at se på en tilsvarende positiv mulighed for at forebygge de psykiske udfordringer, som så mange kæmper med.  Hvordan dét, at være mentalt i form til møde livets udfordringer med overskud, kan begrænse epidemien af angst, stress og depression. Hvordan vi kan tage vare på os selv – naturligt – ved at bruge de naturlige ressourcer vi har, bedst muligt!

Dokumenteret effekt

Forskning tilbyder samtidig mere og mere viden om, hvordan psykisk sundhed og “god grundform” gør en afgørende forskel. Fra at være “Klidmoster-logik” for de fanatiske og ekstreme, er det nu dokumenteret*: det er helt almindelig god sundhed at tage vare på dine mentale behov for såvel aktivitet som hvile.

Se mere om angst – og hvordan vi behandler det!

Se mere om Angst som ekstra-kapacitet

Se mere om stress og udbrændthed – og hvordan vi behandler det!

Mentaltræning varetager det mest dyrebare, du har, ved at styrke det, og ved at skabe positive spiraler for din mentale sundhed. Og så er det let! Og rart! Tænk bare, at du på et afslappet kvarter hver dag kan tage hånd om dit sind og opnå en positiv indflydelse på dine tanker og dit psykiske velvære. Det er dokumenteret! 

Det er i virkeligheden måske den største forskel på fysisk og mental træning: Mentaltræning kan dyrkes hvor som helst og når som helst – både ude i det fri, og derhjemme på sofaen – og handler om, at du skal slappe helt af …

Fortsættes…. 😉

 

* Se følgende links om dokumenterede effekter af mental træning/ meditation:
“Meditation forandrer vores hjerner”

“Meditation former hjernen”

“Meditation øger livskvaliteten”