– Til dig, der vil vide, hvad din hjerne egentlig er i stand til – hvis du giver den lov ..


 du kan træne dit sind til at have det godt


#1. MENTALTRÆNING ER ALPHA-TILSTAND


Alpha-tilstand – en ændret bevidsthedstilstand

Når du mentaltræner, er du i en ændret bevidsthedstilstand. Den særlige tilstand kaldes Alpha-tilstand, og er karakteriseret ved et bestemt antal hjernesvingninger pr. sekund (8-14 Hz), hvor sindet er særligt afslappet, kreativt og modtageligt. Det er hverken at sove eller at være vågen, men altså en helt særlig tilstand derimellem, med nogle helt særlige kendetegn.

Du kender allerede til denne tilstand selv, eftersom den opstår naturligt bl.a. når du er lige mellem søvn og vågen, når du falder meget dybt i staver, dagdrømmer, eller er i ekstrem flow-tilstand.

Tilstanden kendetegnes ved en meget høj grad af behagelig fysisk afslapning, ledsaget af koncentreret indadvendt opmærksomhed, med stærkt øget kreativitet, fokus og modtagelighed, og formindsket udadvendt opmærksomhed.

Kreativt, konstruktivt, sundt – og lækkert!

Med andre ord – det er ekstremt afslappende og super behageligt – samtidig med at det er kreativt, konstruktivt og sundt, eftersom sindet regenererer optimalt.

Uanset om vi taler om meditation, mentaltræning, mindfulness, hypnose (eller yoga), er det Alpha-tilstand og dens særlige kvaliteter og muligheder, der er tale om. Hvad der kendetegner Mentaltræning i fht. disse andre praksisser, kommer jeg ind på lidt senere.

Regelmæssig Alpha-tilstand = øget livskvalitet!

Der er forsket i Alpha-tilstand og i virkningen af regelmæssigt at være i denne særlige mentale tilstand. Forskning* viser kort fortalt, at der er en lang række positive effekter alene ved at befinde sig i denne afslappede behagelige tilstand regelmæssigt.

Disse effekter handler bl.a. om:

 • Reduceret stress

 • Reduceret angst

 • Reduceret  bekymringer/ uro/ tankesløjfer

 • Øget indre ro og glæde

 • Bedre søvn – både indsovning og søvnkvalitet

 • Øget fokus og koncentrationsevne

 • Øget mental robusthed og højere ’Pyt’-grænse

 • Øget bevidsthed og positive tanker

 • Øget oplevelse af kontrol over egne tanker

 • Bedre immunforsvar

 • Øget fysisk afspænding, samt smertelindring

 Se mere om Mentaltræning hos Ghita

Giver målbare, fysiske forbedringer i hjernen

Undersøgelserne viser desuden, at der kan konstateres konkrete, målbare fysiske ændringer i hjernen allerede efter ca. 3 måneders regelmæssigt praksis: Forekomsten af myelin i hjernen øges. Myelin er celler, som står for transport af elektriske impulser/den intern kommunikation i hjernen.

Net-doktor skriver bl.a:

”Derfor virker meditation

Under selve meditationen aktiveres det parasympatiske nervesystem, der får os til at slappe af. Vores muskler slapper af, blodtryk og puls falder, åndedrættet bliver langsommere og hjernens mængde af de rolige alfabølger øges. Til gengæld skruer vi op for sanserne, når vi mediterer, og vi er mere åbne over for nye input.

Henning Daverne har i samarbejde med hjerneforsker Troels W. Kjær fra Rigshospitalet kørt et netop afsluttet projekt for at undersøge, hvor lang tids meditation der skal til for at have en gavnlig effekt. I løbet af 72 dage skulle en forsøgsgruppe meditere 12 minutter hver dag og efterfølgende løse en række opgaver. Man sammenlignede med en gruppe, der ikke havde mediteret, men som havde løst de samme opgaver. Undersøgelsen viste, at 12 minutters daglig meditation er tilstrækkeligt for at opleve en større glæde. Flere studier viser, at meditation kan ændre hjernens strukturer og funktioner, så du oplever mere glæde i dit liv.

Et dansk-engelsk forsøg viser blandt andet, at meditation ændrer balancen mellem signalstofferne i hjernen, og at der blandt andet udskilles mere af lykkehormonet dopamin. Samtidig skruer kroppen ned for udskillelsen af stress-hormoner fra hypofyse og binyrer, så vi føler os mindre stressede.

– Der er lavet mange undersøgelser, der viser, at meditation på sigt gavner helbredet, herunder immunforsvaret. Vi bliver også bedre til at slappe af, får bedre hukommelse og lettere ved at koncentrere os, siger Troels W. Kjær.”

Læs evt. hele artiklen her

 

Disse dokumenterede effekter kan antages at være baggrunden for, at flere store virksomheder (senest TDC) tilbyder/ anbefaler deres medarbejdere at praktisere mindfulness/ meditation/ mentaltræning – alfa-tilstanden betyder nemlig også, at du bliver mere kreativ, fokuseret, robust og med et bedret immunforsvar – samtidig med at du har det bedre!

Mentaltræning virker mod angst og stress

Den lette måde at meditere på

I forhold til de øvrige nævnte meditations-praksisser, som alle baserer sig på de positive effekter af Alpha-tilstand, er der følgende to ting, som netop Mentaltræning udmærker sig ved:
Sideløbende med Alpha-tilstandens mange generelle fordele, har Mentaltræning 2 helt særlige fordele:

– Du kan indbygge positive mål i din træning. Du kan (men skal ikke) fokusere din Mentaltræning på områder, du ønsker at udvikle dig på. Det kan både dreje sig om måder, du gerne vil have det på og leve på, og mål, du ønsker at opnå. Muligheden for at meditere “målrettet” findes altså, men du kan også bare mentaltræne frit og rekreativt uden specifikke mål.

– Du får hjælp og støtte til at komme i alpha-tilstand! I Mentaltræning bliver du guidet til den særlige afslappede, bevidsthedstilstand, via lydfiler eller en person, der guider dig. Mentaltræning er dermed den nemmeste form for meditation at give sig i kast med for uøvede.

Dette sidste er faktisk super relevant for alle os, der ikke på forhånd er øvede i at styre tankerne eller meditere. Os, som har svært ved at sidde stille og ”gøre/ tænke på ingenting”. For mig personligt har Mentaltræning af netop disse grunde været den eneste farbare vej ind i en meditativ praksis – med alle de fordele, det rummer!

* Se også følgende artikler fra Videnskab.dk:

““Meditation forandrer vores hjerner””
““Meditation former hjernen””
“Meditation øger livskvaliteten”

 

Fortsættes…. 😉