09. juli 2013
Når jeg møder nye mennesker og de spørger til hvad jeg beskæftiger mig med, bliver jeg ofte mødt med stor forbavselse, når jeg fortæller at jeg arbejder som brugerinddragende arkitekt og som coach og (hypno)terapeut – og i alle tre tilfælde arbejder med at skabe positive forandringer ud fra det, der giver mening for klienten/ samarbejdspartneren/ kunden.

For mange er springet simpelt hen for stort fra dét med arkitektur, rum og indretning og til at hjælpe mennesker til ny adfærd. For mig hænger det fuldstændigt sammen, og de tre fagligheder supplerer hinanden og sætter mig i stand til at skabe endnu bedre resultater på de tre separate felter.

Lad mig forklare:
I begge tilfælde er udgangspunktet et ønske om forandring – der skal f.eks. være større/ bedre/ nye muligheder/ måder/ relationer – et skridt hen imod at indfri sine drømme og blive den bedste udgave af sig selv, uanset om det er et individ, en gruppe eller en virksomhed, vi taler om.

I begge tilfælde går jeg ind i et nært samarbejde om at afdække både erkendt og uerkendt viden om hvad forandringen præcist skal gå ud på – ofte findes der bag det, man på forhånd ved man vil (f.eks. mere plads eller mere livskvalitet), bagvedliggende ønsker (f.eks. bedre samarbejde eller bedre relationer), som er helt centrale at få opfyldt, samtidig med at man går i gang med at løse det indlysende.

I begge tilfælde står jeg for at skabe en proces, hvor jeg indgår med hele min indlevelse, faglige kunnen og erfaring, kreativitet og fuldstændige lydhørhed over netop dette menneske og denne særlige opgave, anvender egnede redskaber og spørgeteknikker til at afdække såvel alt det, der er vigtigt ved målet, som forhindringer og ressourcer for at nå dertil, og måder at optimere såvel processen som resultatet på.

I begge tilfælde er der forestillinger om det, der er bedre, og i begge tilfælde kan der være forhindringer eller modstand i forhold til at opnå målet. I begge tilfælde ved jeg noget om, hvad i menneskets natur og måden, vores hjerner fungerer på, som kan gøre forandring svær – og hvad der skal til for at overvinde det.

At det så nogle gange er én person, andre gange en gruppe eller en hel virksomhed, der er tale om, at sproget og kommunikationen kan være forskellige, og at der nogle gange er ydre rammer i form af rum og indretning med, og andre ikke, er mindre forskelle. Det helt grundlæggende – ønsket om forandring og hvordan forandringen muliggøres, er det samme.

Kategorier