eksamensangst_behandling

Om (unødvendigt) forsømte forår med ondt i maven…

Så er det tid igen – forår og snarlig eksamenstid. Alt springer ud, incl. panik og ondt i maven for alle de mange, som lider af eksamensangst, og som gennemgår alle eksamensskrækkens kvaler, både op til og under eksamen – ofte helt unødvendigt.

Hvert år har jeg besøg af en andel af dem – nemlig dem, som har fået den lyse ide at gøre noget ved det, og som ofte ville ønske, de var kommet meget før!

Eksamenssangst – det onde koncept med de store konsekvenser

Hvert år slår det mig, hvor ondt og uretfærdigt et ”koncept” eksamensskræk er: Netop der, hvor det forekommer vigtigst at gøre det godt, bliver det umuligt. Netop for dem, der ønsker det mest, bliver det uoverkommeligt.

Ovenikøbet med konsekvenser, der konkret påvirker dine muligheder i livet, og som kan have langtrækkende konsekvenser i form af hvilke uddannelser og jobs – og dermed hvilken fremtid – du har adgang til….

“Det faktum, at eksamensskrækken ofte rammer hårdest på dem, der faktisk har forberedt sig og kan deres ting, gør det ekstra uretfærdigt. Det er helt almindeligt at ”underpræstere” seriøst pga. nervøsitet og præstationsangst, så dine eksamensresultater/ karakterer ikke sandfærdigt afspejler dine evner og dit faglige niveau. Det er uretfærdigt!”

Det faktum, at eksamensskrækken ofte rammer hårdest på dem, der faktisk har forberedt sig og kan deres ting, gør det ekstra uretfærdigt. Det er helt almindeligt at ”underpræstere” seriøst pga. nervøsitet og præstationsangst, så dine eksamensresultater/ karakterer ikke sandfærdigt afspejler dine evner og dit faglige niveau. Eksamens-/ prøvekarakterer og -gennemsnit viser ikke, om du ikke kan dit stof – eller om du bare var så nervøs, at ”klappen gik ned”.

Netop fordi bl.a. eksamensangst er så uretfærdigt, har jeg prioriteret at have studierabat-priser.

Se mere om, hvad andre har opnået hos Ghita

Hvorfor bliver du eksamensangst?

Få ting er som eksamen/ prøver/ tests mv. (herunder også køreprøver, jobsamtaler mv.) behæftet af forestillinger, der virker negativt på evnen til at gøre det godt!

Netop fordi det er så vigtigt, har de fleste en masse forestillinger om det. Netop hvis du er bange for ikke at gøre det godt – og måske bange for at blive nervøs – kører der typisk en massiv indre påvirkning forud for eksamensdagen. Desværre ofte med negativt indhold – og derfor også negativt resultat!

Mange har indre fokus, der i retning af: ”Nu SKAL jeg gøre det godt/ Nu bliver jeg bedømt/ De er ude efter mig/ De ved så meget, og der er så meget jeg ikke ved” eller ”Jeg SKAL bare have et 12-/10-/ 7-tal!” o. lign.

Klar til kamp…

Alt sammen fokus, der betyder at du bliver bange. Når du bliver bange, udløses frygt-responser i hjernen. Dvs. at hjernen klargør dig, din krop og hjerne til kamp eller flugt. Når du bliver klar til kamp, udløses adrenalin. Hjertet banker hurtigere, måske sveder du, og alle muskler i kroppen spændes. Blodet transporteres væk fra hjernen og ud til lemmerne, så du er klar til at kæmpe – fysisk! Alt, hvad du har at komme med, er nu ude i kroppen – væk fra din hjerne, hvor der mest er skærpede sanser og primitive reflekser tilbage.

“Når vi befrier dig for eksamensskrækken, arbejder vi sammen om først at afdække, hvordan du lykkes med at blive bange. Så ved vi nemlig, hvordan vi skal arbejde med at gøre dig ”ubange” og i stedet være tilpas afslappet og ressourcefuld”

… eller klar til flugt

Eller du får måske en uvirkelig eller besvimelsesagtig fornemmelse. Blodet forlader hovedet, det kan kime for ørerne, så det er svært at høre noget og umuligt at tænke – måske en osteklokke-agtig fornemmelse, hvor du nærmest er ”ude af dig selv”. Dit system ”spiller død” og lader som om, du ikke er der. Alt sammen for at forsøge at få dig væk fra denne meget ubehagelige situation, som du har været så bange for, at kroppen forsøger at redde dig fra den. Nogle besvimer rent faktisk.

= Klar til dumpekarakter!

Begge ovenstående typiske reaktioner på eksamensangst er alt sammen noget, som er meget effektivt, hvor det rent faktisk handler om fysisk truende situationer. Men som er ret upraktisk, når du primært skal bruge din hjerne, være opmærksom, fokuseret og kreativ, og have adgang til den lagrede information i din hjerne.

“For de fleste er det tilstrækkeligt med 1, 2 eller 3 sessioner, for at du kan gå foråret og eksamensperioden helt anderledes i møde, med ro i maven og adgang til al din viden. Det er som regel en rigtig god oplevelse, og typisk meget godt givet ud 😉

Og svaret er…

Derfor er svaret på den typiske præstationsangst noget med at ”være kun lige tilpas nervøs” til at du er på dupperne – men ubange! Så har du nemlig ubegrænset adgang til dine ressourcer, hukommelse og indlæring. Alt det, du er, kan og ved!

Sådan behandler vi eksamensangsten effektivt!

Når vi befrier dig for eksamensskrækken, arbejder vi sammen om først at afdække, hvordan du lykkes med at blive bange. Så ved vi nemlig, hvordan vi skal arbejde med at gøre dig ”ubange” og i stedet være tilpas afslappet og ressourcefuld. Vi gør brug af hele værktøjskassen – Coaching, NLP, Hypnoterapi og Mentaltræning – ud fra hvad, der er mest relevant og effektivt for netop dig og netop din problemstilling.

For de fleste er det tilstrækkeligt med 1, 2 eller 3 sessioner, for at du kan gå foråret og eksamensperioden helt anderledes i møde, med ro i maven og adgang til al din viden. Det er som regel en rigtig god oplevelse, og typisk meget godt givet ud 😉

 

”Hej Ghita,
I juni måned var jeg til hypnoterapi hos dig for at få hjælp til min eksamensangst. Jeg ville skrive og takke dig, for det hjalp mig helt utroligt meget.
Jeg oplevede at jeg kunne sove nætterne op til de mundtlige eksaminer, og jeg var ikke så rystende nervøs at “klappen gik ned” til selve eksamen.

Som vi også talte om, så fik jeg udelukkende 02 og 4-taller forrige semester, og dét at du hjalp mig med at fjerne lidt fokus fra de konkrete tal, hjalp rigtig meget!

Derudover vil jeg lige tilføje, at jeg fik 12 og 7 i denne eksamensrunde. Det var en helt utrolig fornemmelse, når jeg for en gangs skyld ikke fokuserede så meget på karakterne, og aldrig har fået 12 før.
Så STORT tak for hjælpen! Jeg føler, at det gjorde en stor forskel – til trods for vi kun havde en enkelt “session”.

Mvh TL

Baggrund for eksamensskræk

Der kan ligge vidt forskellige ting til grund for eksamensskræk og øvrig præstationsangst. Derfor er det vigtigt, at vi afdækker præcis hvad der har forhindret netop dig i at have det godt med eksamener. For nogle ligger der måske helt konkrete dårlige oplevelser bag – prøver eller lignende situationer, der er gået galt – eller erfaringer med at blive mobbet eller negativt udstillet, som gør det svært at være i centrum eller få opmærksomhed.

For andre kan det handle om indre selvsnak eller forestillinger, der simpelthen påvirker vedkommende til at blive nervøs, uanset om der er noget at være nervøs for – en slags negativ selvhypnose.

Atter andre har måske kæmpet med det faglige, og har brug for at organisere deres indsats og selvbillede samt forventningerne til sig selv på dagen bedst muligt, så de kan bruge deres ressourcer bedst muligt.

Der er lige så mange individuelle baggrunde for eksamens- og præstationsangst, som der er mennesker – men årsagerne er alle gemt i strukturen i dine ubevidste tanke- og forestillingsmønstre. Derfor starter vi med i fællesskab at afdække, hvad netop dine ubevidste tanker og forestillinger om emnet er, så vi kan arbejde målrettet og konstruktivt ud fra netop dig og din problematik. Behandlingen og løsningerne er dermed lige så individuelle som årsagerne!

Vil du også gerne slippe din eksamensangst? Jeg vil se frem til at arbejde sammen med netop dig om at du kan slippe din eksamensangst 😉

Mange hilsner, Ghita

 

SE MERE OM:

Se mere om Hypnose/ Hypnoterapi

Se mere om NLP

Se mere om Mentaltræning

Se mere om Ghita

Se mere om, hvad andre har opnået hos Ghita