Fastlåste handle- og tankemønstre

Ofte opleves vore egne handle- og tankemønstre som uforståelige for os selv, eller vi bliver ved med gang på gang at gentage adfærd og tankebaner, som vi godt ved, ikke er gavnlig for os. Vi kan sige ” Nu gjorde du det igen!” til os selv, når vi oplever at noget mislykkes, eller give udtryk for negative billeder af os selv med udtryk som “Jeg dur ikke til tal/ bøger/ teknik/ børn/ læring…”, – fortsæt selv rækken.

“Hvorfor sker det her altid for mig?” Nogle mennesker oplever gang på gang at finde sig selv i samme slags (dårlige) situation; f.eks. et usundt parforhold, at være dén, der hjælper andre ud over rimelighedens grænser, eller omvendt opleve at andre tilsyneladende aldrig værdsætter det, de gør. Fælles er mønsteret af fastlåsthed, en oplevelse af at det samme på uforklarlig vis sker for os igen og igen, uden at vi ønsker eller bevidst har andel i det.

Selvopfyldende profetier kalder man det ofte, når en dybtliggende angst for at noget bestemt skal ske udløser tanker og adfærd, som netop sandsynliggør at det, man frygter, rent faktisk sker. Jalousi og andre former for selvdestruktiv adfærd kan nævnes som eksempler her.

I arbejdet med NLP arbejder vi med at bevidstgøre strategier og afdække hvilken opfattelse af verden, os selv og vores medmennesker, der ligger til grund for at dette “noget” indtræffer for netop os. Ved at synliggøre og ændre på denne opfattelse, er det også muligt at ændre de strategier og den adfærd, der igangsætter og “tiltrækker” de uønskede hændelser.

Irrationel tvangspræget adfærd kan bunde i en tidligere negativ tilstandsbestemt indlæring – en såkaldt hypnotisk ordre. I spontanhypnotiske tilstande kan vi være så åbne og opmærksomme, at vi ufrivilligt indlærer tilfældige budskaber på en måde, så det får karakter af en hypnotisk ordre. Ordren kan blive styrende for menneskets adfærd og overbevisninger lige indtil ordren ophæves – eller på ubestemt tid, hvis ordren ikke ophæves. En hypnotisk ordre kan blive skabt af andre i et særligt modtageligt øjeblik. Eller ordren kan skabes indefra som et resultat af tanker, der får karakter af selvsuggestioner.

Hypnotiske ordrer er stærkere end vilje og fornuft , da de er forankret i de dybereliggende lag i bevidstheden. For at arbejde med disse bevidsthedsplaner anvendes hypnoterapi, idet kommunikationen her foregår på samme dybe, irrationelle plan, hvor ordren er indlært.

Klik på knappen bestil tid online eller kontakt mig nu, hvis du vil gøre noget ved dit problem.