Save_As2

Når kritik og selvkritik som strategi bliver kontra-produktivt

Tanke-eksperiment:
1. Se
din computer for dig!
2. Forestil dig, at du – af alle de filer, du har berøring med – udelukkende gemmer nogle helt bestemte i computerens hukommelse: “SAVE” eller “SAVE AS” kun til filer, der handler om dine fiaskoer!
3. Forestil dig nu, at du søger efter noget i computeren og i forbifarten gennemser biblioteket:” Fiasko.01,  fiasco_music, PINLIG_Oplæg_11.08.2018., Venedig-Nedtur_maj17, Fiasko_rev.B, Pernille_TopFlop, TABER-Fest_regneark, Afvisning879_invitation,  fiasko_IMG”. Osv. Osv. Osv.
4. Forestil dig så at opleve det dusinvis af gange – hver eneste dag om og om igen!
5. Oplev nu: Hvad vil dit helhedsindtryk af dit liv være – hvilken følelse ville du sidde tilbage med?

Tanke-eksperiment eller virkelighed?

Det lyder jo langt ude – hvem ville udelukkende gemme filer, der handler om fiasko?!! Tjah, coachens/ terapeutens svar er, at det gør en hel del mennesker! Biblioteket sidder i det her tilfælde bare i hjernen, og filerne er bevidste og ubevidste registreringer af oplevelser, der er blevet tolkede som negative: som fiaskoer. Så meget desto værre – du kan ikke slukke for din hjerne!

Hvem er de mennesker så, som gør sådan? Ofte er det ambitiøse og samvittighedsfulde mennesker, der gerne vil tage ansvaret for deres del. Mennesker med stor drivkraft og et stort ønske om (eller behov for) at gøre det endnu bedre. Mennesker, som har brugt et kritisk og selvkritisk fokus som strategi til at blive endnu bedre. Desværre har det tit den modsatte effekt: teorien og intentionen er god nok, men i praksis bliver strategien kontra-produktiv!

“Dilemmaet er:
Succes er så vigtig, at fiasko er utænkelig og – fiasko er så farlig, at succes bliver umulig!”

Når din succes-strategi rammer dig – i nakken!

I mit “værksted” møder jeg disse mennesker. De kommer, fordi den kritiske/ selvkritiske strategi nu har konsekvenser, som ironisk nok er det stik modsatte af hensigten: De kan ikke gøre det så godt, som deres erfaringer, ambitioner og evner ellers sætter dem i stand til. De er blevet så selvkritiske, at det er uoverskueligt at ”stå frem”, umuligt at præstere, eller at turde gå nye veje, fordi de så samtidig risikerer at begå fejl eller ikke leve op til det optimale.

“Succes fortæller dig, at “du kan, og at du er god”!
Nederlag fortæller dig, at “du er god nok, selv når du “ikke kan” – at der sker intet farligt, selv når du er uperfekt” – og så er det OK at turde stå frem! 

I praksis manifesterer det sig ved, at de oplever alvorlig præstationsangst, eller at de har undgåelsesadfærd i forhold til bestemte situationer, hvor de har mulighed for at gøre sig heldigt (eller uheldigt) bemærkede, og hvor (de føler at de) de bliver vurderet. Situationer, der samtidig indebærer positiv udvikling, potentiel anerkendelse og fremdrift, men som de går glip af, fordi risikoen for “fiasko” er for farlig. Dilemmaet er: Succes er så vigtig, at fiasko er utænkelig og – Fiasko er så farlig, at succes bliver umulig!

Se mere om behandling af præstations – og eksamensangst 

En anden effekt er, at selvværdet og selvtilliden slides ned af at blive udsat for så meget negativt fokus – med de konsekvenser det har for alle livets områder, professionelt såvel som personligt. Du mister ganske enkelt troen på dig selv, dine evner og din værdi. Det sætter spor, når det, du viser dig selv – om dig selv, og om verden, udelukkende er negativt!

“Pointen er ikke at du skal føle dig bedre end andre eller ufejlbarlig, men at det faktisk bliver lettere og mere realistisk for dig at bruge dine evner og at gøre det godt – muligt at være den bedste version af den, du er!!”

Nederlag er (også) selvværdets vugge

Negative oplevelser og situationer, hvor du præsterer mindre end optimalt, er en del af livet. Faktisk er den type oplevelser værdifulde erfaringer, fordi de netop leverer en anden type feed-back, som gør dig bedre udrustet til at navigere i en verden med op- og nedture. Succes fortæller dig, at “du kan, og at du er god”! Nederlag fortæller dig, at “du er god nok, selv når du “ikke kan” – at der intet farligt sker, selv når du er uperfekt” – og så er det OK at turde stå frem! Dét at erfare på egen krop, at nederlag findes, og at du klarer det, overlever og kommer videre, er en afgørende bestanddel af evnen til at håndtere modgang, troen på dig selv, og et på en gang trygt og realistisk verdensbillede. Det er blandt andet her, du har mulighed for at erfare, at du har værdi som menneske og er elsket, også når du præsterer mindre end optimalt! Basis for ægte selvværd og ægte tryghed!

Se mere om selvværd – og hvordan vi arbejder med det!

Dit fokus skaber din virkelighed

En super interessant del af hele problemstillingen er, hvem der afgør, om noget har været en succes eller en fiasko – eller bare en erfaring! I NLP er en af de bagvedliggende forudsætninger: “Der findes ikke fiasko – kun “feed-back”! Oplev hvilken forskel det gør, når intet er “fiasko”, men i stedet er helt OK og værdifuld feed-back – og bemærk, hvad det gør dig i stand til! Med andre ord: du er selv med til at skabe din egen virkelighed. Pointen er ikke at du skal føle dig bedre end andre eller ufejlbarlig, men at det faktisk bliver lettere og mere realistisk for dig at bruge dine evner og at gøre det godt – muligt at være den bedste version af den, du er!

Se mere om NLP – og hvad det kan gøre for dig!

Desuden er det jo direkte usandt, et forvrænget billede af verden og af dig, hvis du udelukkende fokuserer på negative oplevelser. Det er i bedste fald kun den halve sandhed, hvis du udelader det, der trods alt lykkes og det, du gør godt og er tilfreds med. Naturligvis findes alt det positive om dig og dit liv. Det findes bare kun som en sandhed i din egen bevidsthed, hvis du også siger “SAVE” og “SAVE AS” til det, på lige fod med det andet, så du også bemærker alle disse erfaringer helt rutinemæssigt, hver gang du scroller ned over dine indre biblioteker.

Konstruktiv betyder, at du griber ind på en opbyggelig måde, som betyder at du kan komme videre bedre end før – med flere ressourcer end før!”

Konstruktiv kritik – eller massakre?

Nu er der jo som sådan ikke noget galt med et kritisk fokus. Kritik er jo egentlig bare feed-back, som fortæller at noget kan gøres bedre, og dermed en løftestang for at optimere processer. Uden feed-back har vi ingen måde at vide på, hvad “den gode vej frem er”. Uden kritisk sans ville verden måske være et sted befolket af lalleglade jubel-idioter, der med hovedet under armen løber rundt som høns og griber det første og det bedste indfald, uden nogen2sinde at komme videre. Konstruktiv kritik er et hæderskronet princip. Det er bare værd at lægge mærke til begrebets første led: “konstruktiv. Hvis kritik (ifh. til dig selv eller andre) bliver en dom, som lukker alle veje fremad, har du ikke evnet at være konstruktiv. Så bliver kritikken i stedet en ufrugtbar, ressourceberøvende massakre.

“Som det fremgår, har du selv enorm indflydelse på både din selvopfattelse og din opfattede virkelighed, og dermed de rammer, du sætter for dig selv og din egen udfoldelse.”

Konstruktiv hvordan?

Konstruktiv betyder, at du griber ind på en opbyggelig måde, som betyder at du kan komme videre bedre end før – med flere ressourcer end før! Det drejer sig om nødvendige ressourcer, lige fra viden/ input, og erfaringer til gå-på-mod, tro og selvtillid. Kritisk feed-back, som ensidigt fokuserer på fejl, negative konsekvenser og det u-optimale har det med at virke modsat hensigten, mere (selv)destruktiv end opbyggelig.

Se mere om positiv tænkning – og hvordan du opnår det!

Det gælder også feed-back/ kritik, som er “total””i sit udgangspunkt:  “Hvorfor skal du altid dit/ “Du kan heller aldrig dat!”, eller som bliver for personlig: “Det er min(/ din) skyld at…”/ Det er mig(/dig), der er noget galt med!”

Hovedrengøring på biblioteket – sandheden og hele sandheden

Det er således værd at være opmærksom på, hvad du putter i samlingerne på dine bibliotekter – og ikke mindst, hvad du dyrker, giver opmærksomhed i dine samlinger! Sørg for at være retfærdig og få “hele sandheden” med, på godt og ondt. Falsk beskedenhed er her ligeledes en bjørnetjeneste og en dyd med dyre bivirkninger. Det handler om at skabe balance og være åben for nuancer. Din opmærksomhed på at skabe balance i samlingerne, og på at se det styrkende i at kunne begå fejl eller vise svagheder – som at være nervøs eller i tvivl – vil kunne give dig ro, fasthed og selvtillid på andre områder. Som det fremgår, har du selv enorm indflydelse på din opfattede virkelighed og din selvopfattelse og dermed de rammer, du sætter for dig selv og din egen udfoldelse.

Se mere om hvad andre har opnået hos Ghita

Det at få ryddet op i strategierne og få konstruktiv adgang til alt det, som findes i bibliotekerne, er en af de ting, der foregår i mit værksted. Det kan være udfordrende at rette op på begge dele selv, hvis de negative strategier og fokus vanemæssigt har fundet sted over lang tid. Heldigvis er det muligt at ændre på. Det nytter!

Kærlig hilsen, Ghita 😉


SE mere om Ghita

SE mere om Coaching

SE mere om Hypnoterapi og Hypnose