Generel angst

Generaliseret angst er en vedvarende angsttilstand, som ikke hænger sammen med bestemte situationer. Den kommer til udtryk som en grundfølelse af angst eller overdreven ængstelse. Ofte ledsages angsten af anspændthed og bekymring over for dagligdagens begivenheder og problemer, og i forbindelse med mulige ulykker i fremtiden.

De mest fremtrædende symptomer er klager over vedvarende nervøsitet, rysten, muskelspændinger, svedtendens, hjertebanken, svimmelhed, trykken i maven og søvnbesvær. General angst optræder ofte sammen med depression.

Angsten er ikke udtryk for ydre forhold eller trusler, men er snarere for et grundlæggende eller vanebetinget fokus og en reaktion på indre kommunikation og følelser.

Den generelle angsts diffuse karakter, og det, at den udtrykker sig svagere end f.eks. panikangst, betyder ikke at den er uden konsekvenser for den angste. Generelangstens vedvarende tilstedeværelse og brede, generelle karakter giver den stor indflydelse på den angstes liv, livskvalitet og oplevede handlemuligheder.

Generel angst kan behandles med kognitiv terapi i lighed med de øvrige typer af angst. Nogle mennesker er formentlig mere disponeret for angst end andre, men angst er også et vanebetinget fokus og tankemønster, ubevidst indlært af den angste selv. Generel angst udspringer af et ubevidst specifikt fokus på udvalgte sider af tilværelsen. Dette ensidige fokus kan tilsvarende bearbejdes og afvikles til at være mere bredt og afbalanceret. Det, der er indlært, kan med de rette teknikker og redskaber også aflæres.

NLP arbejder netop med forandring af underliggende mønstre i tanker og fokus. Indledningsvist afdækkes og bevidstgøres om karakteren og strategierne i netop dine angstmønstre. Herfra åbnes der kognitivt for nye erkendelser og indsigter, nyt fokus og redskaber til at kontrollere angsten og få magten tilbage over eget liv.

I hypnose kan mulige ubevidste årsager til angstens oprindelige opståen afdækkes. Hypnoterapi er samtidig et ekstremt effektivt redskab til at finde og forstærke nyt fokus, dybtliggende og måske ubevidste ressourcer og nye strategier for mere positive og hensigtsmæssige tanke- og handlemønstre.

Mentaltræning giver dig muligheden for selv at skabe positive forandringer i din hjerne, som dokumenteret medfører øget oplevet indre ro og reduceret angst og stress – enten som dit helt eget redskab som du praktiserer derhjemme, eller i kombination med sessioner, hvor vi binder nye bevidste tanke- og handlemønstre sammen med de positive ubevidste forandringer. Samtidig er det et let og behageligt redskab, der også har en række andre positive effekter.

Klik på knappen kontakt mig nu, hvis du vil gøre noget ved dit problem.