Hypnoterapi og hypnose i Kalundborg og Vestsjælland

Hypnoterapi er hypnose anvendt med et terapeutisk/ udviklende formål.

Hypnose er en bevidst fremkaldt og bevidst anvendt tilstand af trance.

Trance er i sig selv er en naturligt forekommende bevidsthedstilstand, hvor du er i god kontakt med dit ubevidste sind.

Du er naturligt i trance flere gange hver eneste dag; umiddelbart før og efter du sover, når du falder i staver, dagdrømmer eller lader tankerne flyde mens du f.eks. løbetræner eller kører bil – altså en tilstand, der opleves som behagelig, i flow, med et indadvendt afslappet fokus. Derfor er hypnoterapi en behagelig behandling.

Hvordan opleves hypnose?

Forskning viser, at hjernen under hypnose er i en ændret bevidsthedstilstand. Tilstanden kendetegnes ved en høj grad af fysisk afslapning, ledsaget af koncentreret indadvendt opmærksomhed med øget fokus og modtagelighed for det relevante, og formindsket udadvendt opmærksomhed.

Når du er i hypnose, kan du høre alt, hvad der bliver sagt. Du kan tale og bevæge dig, som du ønsker det. Hypnose har intet med søvn at gøre, selvom det udefra kan se sådan ud, og tit forbindes med det. Ofte opleves trance/ hypnose dog så behagelig og afslappende, at du vil føle dig forfrisket og bagefter – som om du faktisk havde sovet.

Dit fokus under hypnosen er på de indre oplevelser og processer – typisk i form af visualiseringer – som jeg guider dig til, og som du vil have en intens og behagelig oplevelse af.

Derfor virker hypnoterapi

Hypnose arbejder med det ubevidste sind. Det er den del af dig, som rummer alle de erfaringer og oplevelser i nutid og fortid, du ikke har bevidst adgang til. De færreste tænker over, at dette udgør langt størstedelen.

Der er dokumentation for, at vort sanseapparat samlet sender enorme mængder af information – mere end 11.000.000 bit pr. sekund – videre til hjernen – og at hjernens bevidste processer kan rumme max. 10 – 50 bit pr. sekund. Hvad vi opfatter bevidst i et givent øjeblik er altså begrænset til en ekstremt lille del af det, vi modtager. Du er bevidst om mindre end en milliontedel af det, du erfarer. Den øvrige erfaring lagres i det, vi kalder det ubevidste sind.

Hypnose giver adgang til al denne gemte information; erfaringer, erindringer og ressourcer, og går samtidig udenom den tillærte kritiske selvcensur, der bremser udvikling.

Det gør det muligt at gå udenom de dybereliggende mentale forhindringer, der fastholder uønskede, fastlåste mønstre og forhindrer dig i at udvikle og forandre dig. I hypnose kan negative mønstre aflæres. I forbindelse med aflæringen vil nye positive mønstre indlæres.

Hypnose er ikke magi, men et anerkendt værktøj til at skabe forandring indefra gennem hjernens neurologiske strukturer og ressourcer – herunder især dets forestillingsevne.

Ofte opleves vore egne handle- og tankemønstre som uforståelige for os selv, eller vi bliver ved med gang på gang at gentage adfærd og tankebaner, som vi godt ved ikke er gavnlig for os. Her er hypnose en genvej til at gå udenom vore bevidste tankeprocesser og strategier, og effektivt ændre på de underliggende mønstre, vi ubevidst bærer på. Derfor virker hypnoterapi.

Hvordan foregår en session med hypnoterapi?

 
En session foregår ved, at vi i en samtale afdækker dit problem. Vi taler om hvordan du ønsker at have det i stedet, og hvad der eventuelt vil forhindre dig i at nå dit mål. Herefter vil du få at vide, hvordan hypnosen kommer til at foregå, og kan få besvaret eventuelle spørgsmål. Ofte er det godt givet ud at bruge hele den indledende session på en grundig afdækning af problemet og løsningerne – så arbejder vi målrettet og på et gennemarbejdet grundlag og har mulighed for at skabe varige forandringer for dig.

Når du er klar, guider jeg dig ind i en behagelig trance. Du har nu adgang til erfaringer og ressourcer, som hjælper dig med at finde frem til skjulte årsager til og løsninger på problemet. Mens du har adgang til din samlede kapacitet, guider jeg dig igennem en hypnoterapeutisk proces, som egner sig til dit mål om forandring. Her arbejder vi aktivt med dine tanke- og handlemønstre. Processen varer i alt ca. 30 – 50 minutter i enten den første eller efterfølgende sessioner.

Du bliver herefter guidet tilbage til din normale udadvendte tilstand, som regel i en afslappet tilstand af velvære. En session varer fra start til slut normalt 1,5 time.

Derudover er alle sessioner forskellige, idet jeg i hypnoterapien tager udgangspunkt i netop dig og din situation.

Forløb af 3 – 6 sessioner er ofte mest effektive. Alt efter problemets kompleksitet vil du også opleve positive resultater af en enkelt session eller to.

Kan man hypnotiseres til at gøre noget, man ikke har lyst til?

Moderne hypnose adskiller sig fra klassisk hypnose ved at være såkaldt tilladende, hvor den klassiske form er autoritær. Det vil sige, at tilladende hypnose grundlæggende er baseret på respekt for dig og dine ønsker til forandring – og at du i princippet giver tilladelse til de forandringer, terapeuten foreslår. Dermed har tilladende hypnose intet at gøre med det, du måske har oplevet ved optræden med hypnose i shows. En hypnotisør vil typisk anvende den klassiske hypnose til et sceneshow.

Det ubevidste sind står for din selvopholdelsesdrift og beskytter dig. Du kan med moderne tilladende hypnose derfor aldrig hypnotiseres til noget, du dybest set ikke kan stå inde for.

Hvordan tager jeg næste skridt?

Har du besluttet dig for, at hypnoterapi kan være en løsning for dig – eller har du spørgsmål om hypnoterapi og hypnose – så kontakt mig her. Så vender jeg tilbage til dig hurtigst muligt med et svar.