Få en bedre søvn med hypnose i københavn

Effektiv hjælp til dit barn, ud fra netop dit barns særlige situation og udfordringer

Det er vigtigt for mig at tilbyde effektiv og “skræddersyet” behandling til børn, hvor alle de redskaber, jeg har samlet gennem min solide erfaring og brede uddannelse, anvendes i “børnehøjde” – med 100% fokus på tryghed hos såvel børnene som deres forældre. Her kan du læse hvorfor og hvordan:

Giv dit barn redskaber – og et stærkt selvværd

Jeg er så priviligeret at samarbejde med børn og unge om at de kan overvinde deres forhindringer og blive den aller bedste version af sig selv. Grundlæggende består det i, at vi giver dit barn redskaber til de udfordringer, hun/ han står med her og nu og derudover skaber et stærkt fundament for dit barn at stå på i sin videre udvikling.

Det rummer en selvforstærkende gevinst: Når du allerede som barn har oplevet at løse dine problemer og komme godt videre, ved du, at det er muligt, næste gang du står i noget svært. Samtidig får du den erfaring med, at du faktisk kan lære at styre dine tanker, følelser og reaktioner. Det giver en kolossal tryghed, og er en hel konkret del af at tro på sig selv og sin indflydelse på sin egen situation og omgivelser – med andre ord: selvværd og selvtillid!

Udover at problemet er løst her og nu, er du rigtigt godt rustet til de andre bump, livet byder på!

Barnets motivation er den drivkraft, vi har at arbejde med! Barnets tryghed er en platform, der giver ro og overskud til at turde gå nye veje og arbejde ærligt og koncentreret med sig selv! Derfor er motivation og tryghed altafgørende for, at vi opnår gode resultater.

Motivation, tryghed og ejerskab skaber resultater

Jeg arbejder kun med børn, der selv vælger det – når de har haft lejlighed til at lære mig lidt at kende og vide, hvad vi sammen kan opnå og hvordan det foregår. Derfor er det altid motiverede børn og unge, jeg samarbejder med – og det er afgørende for de gode resultater! Mange kan være usikre eller modvillige til at indgå i behandling, fordi har måske har et billede af at det er noget meget “alvorligt, tungt og trist”, eller simpelthen fordi de ikke ved, hvad der skal ske. Det er helt forståeligt og naturligt. Derfor lægger jeg vægt på at barnet ved, hvad det går ind til og føler, at det kender mig, og at jeg kender barnet. Så kan han/ hun tage et kvalificeret valg om at ville arbejde videre – og dermed tage ejerskab til sin egen proces og positive udvikling.

Vi arbejder med utallige problemstillinger – fra selvværd, angst , bekymringer, usikkerhed, mørkeræd, frygt, separationsangst, klaustrofobi/ andre fobier, tvangshandlinger, tics, for meget/ for lidt temperament eller gå-på-mod, traumer, utryghed,  jalousi, kræsenhed, sengevæderi, mål-indfrielse inden for f.eks. sport, og udfordringer med sociale relationer, skolegang, negative selvbilleder og indlæring. You name it!

Dit barn er behandlingens centrum

Derfor går hele den indledende session typisk med at vi lærer problemet, løsningerne og hinanden at kende. Det handler om at skabe tryghed og ejerskab,  som en investering i et frugtbart grundlag for samarbejdet. Barnets motivation er den drivkraft, vi har at arbejde med! Barnets tryghed er en platform, der giver ro og overskud til at turde gå nye veje og arbejde ærligt og koncentreret med sig selv! Derfor er motivation og tryghed altafgørende for, at vi opnår gode resultater.

Eftertanker: “Lidt om terapi/ coaching/ hypnose/ mentaltræning med børn”

Alle børn kan hjælpes

I arbejdet tager vi 100% udgangspunkt i netop dit barns særlige situation, personlighed, udfordringer og ressourcer, så dit barn føler sig mødt, set og anerkendt. Tryghed er en helt afgørende forudsætning for, at dit barn kan flytte på sit problem og turde gøre noget på nye måder. Alle børn er helt særlige og alle børn har ressourcer, og det er min opgave at finde frem til og arbejde ud fra netop dit barns særlige personlighed og ressourcer. Alle børn kan hjælpes! Vi arbejder kun med at løse problemer, som barnet selv ønsker at ændre på. Respekt for barnet er centralt i hele forløbet – og afgørende for at processen bliver “selv-empowering” og for godt resultat. Med andre ord: vi hygger os og sørger for at det er rart at løse sine udfordringer og udvikle sig!

Fakta er, at mange børn kan hjælpes hurtigt med en relativt lille indsats, så barnet kan komme styrket videre i sit liv – med selvtillid og en sund sejr i bagagen, frem for at problemet får lov at vokse sig stort og indgå som en del af barnets selvforståelse i al fremtid.

Jeg har i årenes løb arbejdet med mange børn og har fantastiske oplevelser med en mængde personligheder. Vi arbejder med utallige problemstillinger  fra selvværd, angst , bekymringer, usikkerhed, mørkeræd, frygt, separationsangst, klaustrofobi/ andre fobier, tvangshandlinger, tics, for meget/ for lidt temperament eller gå-på-mod, traumer, utryghed,  jalousi, kræsenhed, sengevæderi, mål-indfrielse inden for f.eks. sport, og udfordringer med sociale relationer, skolegang, negative selvbilleder og indlæring. You name it! Hver gang starter vi med at sætte os ind i netop dette enkelte barns verden og oplevelse, og møde det der – for det er der, hvor også problemets løsning ligger! I princippet kan vi arbejde med alt – så længe barnet selv er motiveret for, at noget skal være anderledes!

Se mere om, hvad andre børn og unge har opnået hos Ghita her

Redskaber, der hjælper dit barn

NLP, Hypnoterapi og Mentaltræning baserer sig grundlæggende på sindets kreative forestillingsevne og hjernens indbyggede impuls til at reagere på visuelt input/ billeder/ forestillinger. Bl.a. derfor egner disse redskaber sig fantastisk godt til terapi med børn. Terapien har i praksis karakter af hyggesnak, leg, fantasilege, tegning mv. alt efter barnets alder, personlighed og interesser. Dette er erfaringsmæssigt den bedste og mest effektive måde at arbejde med problemet på, fordi det motiverer dit barn, samtidig med at det er interessant, sjovt og trygt.

Vi bruger redskaberne fleksibelt og tilpasset netop til barnet, udfordringen og situationen. Der er dermed en fordel at jeg har så mange “værkstøjskasser ” at tage af, lige fra kognitiv samtale-terapi, NLP, Mentaltræning og Hypnoterapi – alt sammen tilpasset til “børnehøjde”.

Ofte er det så lidt, der skal til. Fakta er, at mange børn kan hjælpes hurtigt med en relativt lille indsats, så barnet kan komme styrket videre i sit liv – med selvtillid og en sund sejr i bagagen, frem for at problemet får lov at vokse sig stort og indgå som en del af barnets selvforståelse i al fremtid.

Børn er ofte nemme at hjælpe med mentaltræning, hypnose og NLP, fordi deres kreative evne er mere veludviklet end deres logiske sans. Det positive med at arbejde med børn er samtidig, at ved at sætte tidligt ind, løses problemet før det når at “sætte sig” som negative identitetsskabende livslange vaner. En indsats i tide er en investering i en livslang bedre udvikling.

Se mere om mit arbejde med børn og unge her

Hypnose og Mentaltræning for børn foregår hos mig som “afslapning”/ “fantasirejser”/ børne-hypnoser/ “at få historier”; altså helt anderledes end “voksenhypnose”. Børn går fantastisk let i trance naturligt, og er faktisk ofte i trance når de leger eller spiller koncentreret. Det er netop dette koncentrerede indadvendte fokus, der samtidig med en målrettet indlæring af nye strategier, giver forandringer. Barnet oplever altså selv – frem for at blive “behandlet med hypnoterapi” – en afslappet stund med at tegne eller få historier, mens jeg taler/ fortæller historier, relevante for barnets evne til forandring. Vi bruger redskaberne fleksibelt og tilpasset netop til barnet, udfordringen og situationen. Der er dermed en fordel at jeg har så mange “værkstøjskasser ” at tage af, lige fra kognitiv terapi/ samtale, NLP, Mentaltræning og Hypnoterapi – alt sammen tilpasset til “børnehøjde”.

Mentaltræning for børn er et redskab, jeg gør mere og mere brug af, eftersom det rummer nogle helt særlige fordele, ofte i kombination med andre redskaber. Mange forældre ikke kender til dette redskab på forhånd, men griber det interesseret og taknemmeligt, når de hører om de muligheder, det tilbyder. Hos mig bliver Mentaltræningen skræddersyet til netop dit barn.

Mentaltræning virker naturligt og enkelt ved at styrke barnets ubevidste sind, mens barnet slapper af. Derudover har det den fordel, at I ‘får redskabet med hjem’ i form af lydfiler, som barnet kan lytte til ca. 15 minutter (næsten) dagligt. Udover at Mentaltræningen skaber en positiv tilstand hos barnet her og nu, styrkes barnet på lidt længere sigt mentalt til øget indre ro og robusthed og reduceret angst/ bekymring – samtidig med at påvirke positivt på de konkrete problemstillinger eller mål, som er barnets særlige udfordringer.

Se mere om Mentaltræning her

Jeg har efteruddannet mig specielt i arbejdet med hypnoterapi og mentaltræning for børn.

Har du behov for at drøfte dit barns problem med mig for en vurdering af hvad der kan gøres, er du også meget velkommen til at kontakte mig.

Klik på kontakt mig her for at gøre noget ved dit barns problem.

Kærlig hilsen, Ghita 😉

Se mere om Ghita