Om Mentaltræning

Mentaltræning er dit eget redskab

Det særlige ved mentaltræning er at det er ’dit helt eget redskab’. Det betyder at du selv har aktiv positiv indflydelse på din situation, frem for (eller samtidig med) at modtage behandling. Mentaltræning har siden 1960’erne været elitesportsudøveres redskab til at skabe bedre resultater ved hjælp af en stærk psyke og positive tanker, der understøtter mental sundhed, øget robusthed og trivsel, og at nå dine mål. Især på områder som:

– Reduceret oplevet stress
– Reduceret oplevet angst
– Reduceret oplevet uro/ bekymringer
– Øget indre ro
– Bedre søvn – både indsovning og søvnkvalitet
– Øget mental robusthed og ’Pyt-grænse’
– Øget fokus
– Øget bevidsthed og positive tanker
– Øget fysisk afspænding samt smertelindring

Nem og behagelig udvikling – fra sofaen

Desuden er Mentaltræning let og ekstremt behageligt, eftersom det helt grundlæggende drejer sig om at være i en dybt afslappet tilstand i et kvarters tid. Til gengæld virker træningen netop i kraft af at være en hyppig eller daglig del af dit liv. Du skal derfor være indstillet på at tilbringe ca. et kvarter på sofaen med behagelig og nem mentaltræning 3-7 dage om ugen.

For godt til at være sandt?

Den største udfordring ved Mentaltræning er næsten, at det lyder for godt til at være sandt – samt at det selvfølgelig kun virker, hvis du gør det! Dermed er det vigtigt, at du dels er motiveret, dels er bevidst om de resultater, du opnår af Mentaltræningen – så du bliver ved med at Mentaltræne.

Dokumenteret effekt + det løse

Det er i flere forsøg dokumenteret at hyppig alpha-tilstand i sig selv påvirker hjernen positivt. Tilstanden medfører øget trivsel og forbedret livskvalitet*. Derudover giver Mentaltræningen mulighed for at bruge denne særlige tilstand til at sætte hele dit bevidste og ubevidste system til at arbejde for de mål, du ønsker at opnå i dit liv.

Hvordan virker Mentaltræning?

Mentaltræning virker ved, at du hyppigt eller næsten dagligt tilbringer ca. 15 minutter med at lytte til lydfiler, som bringer dig i alpha-tilstand – en mental tilstand (karakteriseret ved et særligt antal hjernesvingninger pr. sekund (8-14 Hz)) –  der ligger lige mellem søvn og vågen, og hvor sindet er særligt afslappet, kreativt og påvirkeligt. Alpha-tilstand er den samme tilstand, som er kendt fra meditation, hypnose, mindfulness, yoga mv., som alle gør brug af de samme kvaliteter ved denne alternative bevidsthedstilstand.

Mentaltræning foregår helt praktisk i et forløb i to-tre faser. Første fase består i, at du gennem nogle uger via særlige lydfiler vænner dig til fysisk og mental afspænding. Næste fase er, at du gennemfører mentaltræning med såvel fysisk og mental afspænding som målbilledtræning ud fra dine helt individuelle mål og fokuspunkter.

Lydfilerne er behagelige guidede ’afslapninger’, som kan enten være standard-lydfiler, som du køber i butikken her på hjemmesiden, eller særlige lydfiler, som vi skræddersyer specielt til dig – ud fra netop dine særlige problematikker og mål.

Mentaltræning – for hvem?

Mentaltræning er for alle, der ønsker at opnå nogle af de ovenstående forbedringer i livskvalitet. Der er dog mennesker, for hvem træningen giver ekstra god mening som redskab pga. sine særlige kvaliteter.

Det drejer sig om f.eks. mennesker (såvel voksne som børn/ unge), der oplever:

– Uro eller angst
– Stress
– Dårligt selvværd
– Bekymringer
– Negative tanker eller tankemylder
– Søvnproblemer
– Depression
– Fysiske spændinger
– Mål, de ønsker at indfri

Dit eget redskab – med stærk opbakning

Hos Graafland kan du både inkorporere mentaltræning som et forstærkende værktøj i dit almindelige forløb med coaching eller terapihypnose, og du kan vælge at gå efter mentaltræningen som selvstændigt redskab – enten som individuelt forløb eller som et Mentaltrænings-kursus.

Kurset forløber over 4 moduler á 4 timer, og sætter dig i stand til på egen hånd at anvende mentaltræningen hensigtsmæssigt som redskab ud fra en dyb forståelse for den måde, træningen påvirker sindet på.

Klik på knappen kontakt mig her, hvis du vil vide mere om Mentaltræning eller opleve, hvad Mentaltræning kan gøre for dig.

* Se følgende links
““Meditation forandrer vores hjerner””

““Meditation former hjernen””

“Meditation øger livskvaliteten”