Mere om fobier – og behandling af fobier

Selvom din fobi fremkalder angst, er det to forskellige ting. Man skelner mellem dem på følgende måde. Fobi er specifik og rettet mod en enkelt situation eller ting, også selvom et menneske har flere fobier. Angst er derimod ikke begrænset til en situation eller ting, men er en generel og ofte diffus oplevelse af fare, som opstår uden objektiv anledning.

Enkeltfobi er en irrationel frygt eller afsky, som knytter sig til helt bestemte ting. De mest almindelige gælder er fobi mod dyr som edderkopper (araknofobi), fugle, mus, slanger, hunde, katte, højder, torden, mørke, at flyve, lukkede rum, tandlægebesøg, synet af blod eller sår, samt angst for at blive smittet af sygdom.

En fobi kan dog rette sig mod alle mulige genstande, og kan være meget ødelæggende for den patient, som lider af fobien. Af og til kan det, der sætter bæreren af fobien i en tilstand af panisk angst, forekommer latterligt for andre. Dette kan forstærke oplevelsen af belastning, da der oven i selve frygten kan opleves skam over det irrationelle i adfærden, som bæreren af fobien ofte er smerteligt bevidst.

De fleste mennesker kender til fobier i deres lette former, men frygten kan i mange tilfælde medføre betydelige gener med indskrænket livsudfoldelse til følge, og i særligt grelle tilfælde være direkte invaliderende.

2-6% af befolkningen menes at lide af den ene eller den anden form for fobi, heraf flest kvinder.

Sådan opstår fobier


En fobi kan opstå ved at der mere eller mindre tilfældigt, måske tidligt i barndommen, knyttes frygt til en bestemt oplevelse eller genstand. Det kan være et glimt af selvoplevet og/ eller overført (fra forældre eller andre nærtstående) frygt i et særligt modtageligt øjeblik.

Du kan forestille dig at være et lille barn, der betaget betragter svanerne, der kommer tættere og tættere på. Du har brød til svanerne i en pose i hånden. Du er uopmærksom et øjeblik, og svanerne er pludselig helt tæt på dig og meget meget store og snapper ud efter brødet i posen i din hånd. Måske kommer din mor med et bestyrtet udråb, og hele situationen er på et øjeblik ændret fra at føles tryg og god til at føles ukontrollabel og utryg.

Dit ubevidste sind, som vil beskytte dig, lagrer straks oplevelsen og kategoriserer fugle som “farlige” og “væmmelige”. Kort efter er selve oplevelsen måske glemt af alle, men dit ubevidste sind – og dermed din krop – fastholder den (misforståede) beskyttelsesstrategi, og advarer dig derefter ved at sende angst ud i dit system hver gang du oplever at være i nærheden af fugle.

Fobier er relativt nemme at behandle

Den effektive behandling
af en fobi er ofte, at den glemte oprindelse til frygten analyseres frem, hvorefter det er muligt at frigøre sig fra sin følelsesbelastning. Hypnose et effektivt og dybdegående redskab, dels til at analysere den skjulte årsag til fobien frem, dels til at fjerne de irrationelle strategier, der skaber frygten, og erstatte dem med andre, der er mere hensigtsmæssige og ønskelige for dig.

En anden metode er at arbejde med din opfattelse af emnet for fobien, og få den bragt i overensstemmelse med “virkeligheden”, nemlig at det er et fuldstændigt ufarligt objekt eller dyr, der sandsynligvis er mere bange for dig end for den.

Andre typer af fobi er

  • socialfobi
  • agorafobi (angst for menneskemængder)

Klik på knappen kontakt mig her, hvis du vil gøre noget ved dit problem.