NLP i Kalundborg og Vestsjælland

Graafland har siden 2009 behandlet klienter med NLP i København og på Frederiksberg, og har nu lokaler uden for Kalundborg

Sidder du fast i uheldige tanke- eller handlemønstre, eller tumler du med negative tanker og følelser, som du gerne vil være foruden, så kan sessioner med NLP hos Graafland være løsningen for dig.

Behandling med NLP har for længst opnået et velfortjent ry som effektivt middel til at komme positivt videre, uanset om du lider af fastlåste reaktionsmønstre, fobier, eller om du ønsker at blive bedre til at forfølge dine mål. Jeg har i mange år brugt NLP som et praktisk, neurologisk funderet redskab til at fjerne uhensigtsmæssige forhindringer og skabe nye muligheder for mine klienter. Hvis vi samarbejder om dine ønsker og mål med NLP som redskab på min klinik, vil du opleve at NLP-tilgangen er anvendelig, enkel og baseret på sund fornuft.

En session foregår ved at vi, i samtaleform afdækker dit problem, hvad du ønsker dig i stedet, og hvad der måtte forhindre dig i at nå dit mål. Dernæst vil sessionen forme sig som en samtale, hvor jeg guider og holder fat i den røde tråd, så du får mulighed for at opleve nye indsigter og handlemuligheder. Samtidig vil jeg inddrage NLP-redskaber som en del af samtalen. Alle sessioner vil være forskellige, idet samtalen tager udgangspunkt i netop dig og din situation. Forløb af 3 – 5 sessioner er mest effektive og anbefales derfor. En enkelt eller to sessioner fører dog som regel også til nye erkendelser, nyt perspektiv – og nye muligheder.

Neuro

– handler om mentale processer.

Lingvistisk

– handler om hvordan vores sprog fungerer i os selv og mellem mennesker (kommunikation – herunder også kropssprog)

Programmering/ Psykologi

– handler om hvordan processerne i hjernen, vores sprog og adfærd har ”sat sig” i nogle ”vaner” eller ”programmer”, som kan erkendes, forandres og udvikles ved systematisk at arbejde med de mentale processer og kommunikationen.

NLP principper:

Du har alt det, der skal til for at nå dine mål.

Du kan ikke ændre på andre, men du kan forandre dig selv.

Hvert enkelt menneske oplever ikke verden, som den er – vi oplever en model af verden. Med andre ord: Kortet er ikke landskabet.

Hvis vi ændrer vores kort over verden, vil vi også ændre vores sindstilstand.

Respekt for andre mennesker og deres model af verden. Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd – også når den er svær at få øje på eller acceptere.

Mennesker gør til enhver tid det bedste de kan, på baggrund af de ressourcer de har til rådighed.

Der eksisterer kun feedback, ikke fiasko.

Min adfærd er ikke min identitet.

Vanskeligt stof kan læres ved at bryde det ned i mindre portioner.

At kunne vælge er bedre end ikke at kunne vælge

Hvad er NLP og hvorfor NLP terapi

Overordnet kan man sige at NLP er kognitiv terapi, der fokuserer på det velfungerende fremfor det dysfunktionelle, og arbejder med et fremadrettet, resultatorienteret fokus. Det væsentlige er at klienten efter selv kort tid oplever brugbare og positive forandringer i sit liv – ikke at terapeuten forstår klienten eller hans/ hendes fortid til bunds.

NLPs redskaber giver dig nye perspektiver på dig selv og din situation. Du opnår nye indsigter og nye handlemuligheder, hvor du før oplevede at være fastlåst. Et hensigtsmæssigt fokus siges at være det første, Formel 1 racerkørere lærer under oplæring. De ekstreme hastigheder skærper betydningen af at rette blikket i den retning, føreren ønsker at styre. Også uden for Formel 1 banen er fokus afgørende. Der hvor du har dit fokus, er der hvor du kommer hen. Det, du har fokus på, vil dit liv være fyldt af.

Hvordan er dit fokus? – Er du på forhånd sikker på at noget går galt, eller at du ikke kan det der skal til? Overbevisninger af denne type kan ligge til grund for at vi konstant bekræfter os selv i at ”mislykkes”, ved at gentage underliggende mønstre og indfri egne eller andres negative forventninger til os selv. NLP arbejder med disse skjulte overbevisninger og forventninger, og på at ændre dem til noget, der gavner dig. Hvad enten du tror på, at du kan eller ikke kan, skal du nok få ret!

NLP historisk baggrund

Historisk set er NLP udviklet i USA i 70´erne. Sprogforskeren John Grinder og datalogen Richard Bandler studerede psykologi og kommunikation med et, for den tid, nyt fokus. De mente, at den klassiske psykologi for ensidigt tog udgangspunkt i det dysfunktionelle, altså det syge i sindet, og valgte at studere velfungerende mennesker, for at se om denne indfaldsvinkel kunne bidrage med noget positivt i den psykologiske forståelse.

De valgte i første omgang at studere tre personer med usædvanlige og excellente egenskaber indenfor psykologi og kommunikation. De tre var Familieterapeut Virginia Satir, Hypnoterapeut Milton Ericsson og Gestaltterapeut Fritz Pearls. Deres studier af disse personers arbejdsmetoder og menneskelige strategier resulterede i en række systematiske og effektive teknikker og værktøjer, der sidenhen er blevet udbredt over hele verden. Bandler og Grinder kaldte disse teknikker for NLP. I de sidste 20 år er NLP blevet ”opdaget” og anvendt i erhvervsliv og elite-sport som særdeles effektive værktøjer til kommunikation og forandring, formidling, ledelse, salg og motivation, udover terapi.

Klik på knappen kontakt mig her, hvis du vil opleve, hvad NLP kan gøre for dig.