Angst

Generelt for angst er, at det kan fylde meget og være meget begrænsende i et menneskes liv. Et liv, som er styret af angst medfører tilsvarende begrænsninger på oplevet personlig identitet og livskvalitet. Ofte er et liv med angst forbundet med skyld eller skam, lavt selvværd og evt. depression. Nogle kan udvikle misbrug af alkohol, mad, medicin eller andre ting for at leve med angsten.

Uanset hvilken type angst, der er tale om, vil den oplevede angst være så ubehagelig, at der typisk opstår en undgåelsesadfærd, hvor bestemte gøremål, sammenhænge eller steder vælges fra – også selvom dette kan være meget besværligt og uhensigtsmæssigt eller rummer store afsavn.

Andre udvikler “sikkerhedsadfærd”, hvor man med overvindelse kan gennemføre handlinger eller fungere i bestemte sammenhænge, men kun hvis bestemte betingelser er opfyldt – eksempelvis at der skal være nogen, måske en bestemt person, sammen med en. Dette kan i lighed med undgåelsesadfærd være meget styrende i et menneskes – såvel som dets omgivelsers – liv.

Mellem 15 og 25% af alle danskere skønnes at ville udvikle en angstlidelse på et tidspunkt i deres liv. Procentsatserne er lidt højere for kvinder end for mænd.

Behandling af angst og nervøsitet med hypnose
Definitionen på angst (Se evt. definition) indebærer netop, at der ikke er noget reelt at være bange for, men at det er den enkeltes opfattelse/ tolkning af situationen der rummer det angstfremkaldende.

Bekæmp din angst før den fylder så meget, at det er et altoverskyggende problem. Der er grund til at tage angst (panikangst, angstanfald, socialangst og generel angst) alvorligt, selvom det endnu ikke dominerer din tilværelse fuldstændigt, men “kun” generer eller begrænser dig. Ofte skaber angsten en selvforstærkende negativ spiral, hvis du begynder at ændre adfærd og vælge aktiviteter og oplevelser fra, og lader angsten få mere og mere plads.

Mentaltræning, NLP og hypnose er særdeles velegnede og kvalitative værktøjer til behandling af angst, da angst netop ligger i den måde, du tænker om dig selv og verden på; altså på samme dybe og ubevidste plan, disse redskaber virker på.

I forhold til angst og f.eks. fobi er det klassiske eksempel på dette, at når en person med araknofobi (edderkoppefobi) er kureret, er der ikke sket nogen ændring med denne verdens edderkopper – det er personens måde at opfatte edderkopperne på, der er ændret. Det samme forhold gælder for social – eller panikangst. Omverdenen og andre mennesker er de samme, men vores forventninger til og tolkning af dem forandret, og dermed ændrer vi selv adfærd.

Hypnoterapi og NLP’s redskaber er helt grundlæggende skabt til at afdække, bevidstgøre og skabe nye muligheder for den enkelte ved at arbejde med disse kognitive områder på en effektiv og omsorgsfuld måde, på såvel det bevidste som det ubevidste plan.

Mentaltræning er desuden et fantastisk velegnet redskab til at arbejde ‘indefra’ og fjerne eller reducere angst og uro, uden at det er nødvendigt at være i terapeutisk behandling – du skaber selv den positive forandring dér hvor du er, ved at mentaltræne regelmæssigt, når og hvor det passer dig – i praksis kræver det et kvarter om dagen!

Læs her om de almindeligste typer af angst
Du kan klikke på emnerne for at læse mere om hver enkelt.

Klik på knappen kontakt mig her, hvis du vil gøre noget ved dit problem.