Agorafobi – Angst for menneskemængder

Nogle mennesker oplever frygt for f.eks. menneskemængder, offentlige steder, det at færdes alene eller at færdes uden for hjemmet.

Fysisk kan der optræde hjertebanken, svimmelhed, sveden, rysten, kvalme, uvirkelighedsfølelse, mundtørhed, vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelse, trykken i brystet, uro i maven, hedeture eller kuldegysninger.

Det er også almindeligtat opleve frygt for at miste kontrollen over sig selv og frygt for at dø.

Samtidig opstår der ofte en “angst for angsten”, som medfører ubehagelige symptomer og tanker, alene ved forestillingen om nye angstoplevelser, og som igen betyder, at man kan være tilbøjelig til at blive hjemme eller undgå begivenheder, som man forestiller sig kan involvere eksempelvis offentlige steder eller mange mennesker.

En selvforstærkende negativ spiral af angst, opstår dermed, fordi angsten får stadigt mere fokus. Samtidig betyder undgåelsesadfærden, at der bliver færre oplevelser, der modbeviser angsten, og det koster mere og mere overvindelse at indgå i situationer, der involverer det, man frygter. Begrænset handlefrihed, isolation, lavt selvværd og depression kan være følger af angsten.

Generel angst kan behandles med kognitiv terapi. Nogle mennesker er formentlig mere disponeret for angst end andre, men angst er også et vanebetinget fokus og tankemønster, ubevidst indlært af den angste selv. I terapien bliver du mødt der, hvor du er, og lærer at kende, genkende og blive fortrolig med din angst som det, den er.

NLP arbejder netop med forandring af underliggende mønstre i tanker og fokus. Indledningsvist afdækkes og bevidstgøres om karakteren og strategierne i netop dine angstmønstre. Herfra åbnes der kognitivt for nye erkendelser og indsigter, nyt fokus og redskaber til at kontrollere angsten og få magten tilbage over eget liv.

Hypnoterapi rummer samtidig mulighed for dels at afdække mulige ubevidste årsager til angstens oprindelige opståen, og dels at understøtte nyt fokus, dybtliggende ressourcer og nye strategier for en mere hensigtsmæssig og positiv tilgang til omverdenen.

Mentaltræning giver dig muligheden for at selv skabe positive forandringer i din hjerne, som medfører øget oplevet indre ro og reduceret angst og stress – enten som dit helt eget redskab som du praktiserer derhjemme, eller i kombination med sessioner, hvor vi binder nye bevidste mønstre sammen med de ubevidste forandringer.

Klik på knappen kontakt mig nu, hvis du vil gøre noget ved dit problem.