Definition på angst

Der er forskel på frygt, angst og nervøsitet, selvom overgangen mellem dem er flydende.

Frygt er en følelse, som opstår på baggrund af oplevet reel fare, – dvs. der er noget konkret at være bange for, og der kan reelt ske noget farligt. Frygt er dermed en sund og hensigtsmæssig reaktion, som siden vores oprindelse har sikret menneskets overlevelse ved at forhindre, at vi kommer til skade.

Angst er derimod en generel oplevelse af fare, som opstår uden en egentlig reel eller objektiv anledning, og ofte uden at man selv ved, hvorfor man er angst. Dermed tjener angst ikke noget hensigtsmæssigt formål i relation til personlig sikkerhed eller overlevelse. Der er snarere tale om en underbevidst følelsesmæssig kommunikation.

Hvor angsten er rettet mod noget konkret, men der stadig ikke er noget reelt at være bange for, kan der tales om en fobi. (se dette)

Nervøsitet er en følelse af usikkerhed, mindreværd og angst eller frygt for at man ikke kan leve op til egne eller andres forventninger.