Panikangst

Panikangst opleves som uventede og overvældende anfald af panisk angst, med fysiske symptomer som vejrtrækningsproblemer, hjertebanken, svimmelhed og paræstesier, dvs. snurren eller stikken i lemmerne. Ofte følges de fysiske symptomer af tanker om at skulle dø, miste kontrollen og blive sindssyg.

Panikangsten opstår tit helt uventet og uden ydre grund. Efterfølgende er det almindeligt at forbinde panikanfaldene med de steder eller begivenheder, hvor angsten er forekommet. Dermed kan der let opstå en undgåelsesadfærd, som virker begrænsende i ens liv.

Samtidig opstår der ofte en “angst for angsten”, som medfører ubehagelige symptomer og tanker, alene ved forestillingen om nye panikanfald, og som igen betyder at man kan være tilbøjelig til at blive hjemme eller undgå steder og begivenheder, som man forestiller sig kan udløse panik anfald.

En selvforstærkende negativ spiral, opstår dermed, fordi angsten og panikanfaldene får mere og mere fokus. Samtidig betyder undgåelsesadfærden, at der bliver færre og færre tanker og oplevelser, der adspreder eller modbeviser angstens magt. Mennesker, som lever med panik angst og “angsten for angsten”, oplever derfor reelt, at angsten overtager deres liv. Tilstande med dårlig livskvalitet, isolation, lavt selvværd og depression kan følge heraf.

Vejen ud af angsten kan føles som en umulighed. De fysiske og psykiske symptomer på panikangsten og af panikanfald, opleves så overvældende og “virkelige”, som en overmagt, man intet kan stille op imod. Mange vælger at gå til egen læge for at få udelukket, at der er noget fysisk i vejen, så det bliver lettere at acceptere tanken om, at angsten er noget, der sker udelukkende inden i en selv; at det er bevidstheden, der påvirker kroppen – ikke omvendt.

Det er muligt at træde ud af angstens greb. I terapien bliver du mødt der, hvor du er, og lærer at kende, genkende og blive fortrolig med din angst som det, den er. Med NLP og hypnoterapiens redskaber arbejdes med at frem til de underliggende mønstre i din angst. Herfra åbnes der kognitivt for nye erkendelser og indsigter, og arbejdes med redskaber til at kontrollere angsten og genskabe glæden og magten over eget liv.

Hypnoterapi rummer samtidig mulighed for dels at afdække mulige ubevidste årsager til angstens opståen, og dels at understøtte dybtliggende ressourcer, der understøtter din vej bort fra angsten og tilbage til livet.

Mentaltræning er et let og behageligt redskab, som giver dig muligheden for selv at træne din hjerne og psyke til øget oplevet indre ro og reduceret angst og stress – enten som dit helt eget redskab som du praktiserer derhjemme – eller i kombination med sessioner, hvor vi arbejder med en øget bevidsthed og kontrol over angstens tanke- og handlemønstre, samtidig med de positive forandringer i det ubevidste og rent fysiologiske, som mentaltræningen dokumenteret indebærer ved regelmæssig træning

Klik på knappen kontakt mig nu, hvis du vil gøre noget ved dit problem.