Socialangst

Socialangst er kendetegnet ved, at man oplever anspændthed og et stærkt ubehag ved forestillingen om at blive observeret eller vurderet kritisk af andre. Oplevelsen af opmærksomhed følges automatisk af følelsen af at blive negativt bedømt. Typisk er man meget bange for at gøre noget pinligt eller at føle sig pinlig.

Mennesker med socialangst eller socialfobi vil dermed typisk forsøge at undgå situationer, hvor de forventer at noget sådant kan opstå, dvs. situationer som involverer andre mennesker. Man kan konkret frygte at rødme, sige eller gøre noget upassende, eller have ufrivillige kropsfunktioner. Man kan også frygte at spise sammen med andre – f.eks. i arbejdssammenhænge, offentlige steder og ved sociale begivenheder.

Mange med socialfobi har en klar erkendelse af, at både angsten og undgåelsen er overdreven. De fysiske symptomer ved socialangst er f.eks. rysten på hænderne, opkastningsfornemmelser og rødmen. Den angst, som opleves i forbindelse med socialangst, er mindre intens end et panikanfald, men kan til gengæld strække sig over længere tid.

Selvforstærkende negativ spiraler opstår let, når undgåelsesadfærden betyder at samværet med andre fravælges mere og mere, og fokus på problemet i de enkelte situationer får lov at vokse sig større og større. Der bliver færre oplevelser, der modbeviser angsten, og det koster mere og mere overvindelse at indgå i sociale situationer, og mange vælger i stigende grad at isolere sig. Tilstande med isolation, lavt selvværd og depression kan være følger heraf.

Vejen ud af socialangst går gennem dig selv. Det kan lyde provokerende at den angst, der opleves så styrende og ubehagelig, er skabt “indefra” af den angste selv. Samtidig ligger der heri det positive budskab, at det, du har indlært (at være bange for), kan du også aflære. Social angst tager udspring i et overdrevet fokus på helt bestemte elementer i bestemte kontekster, som det for de fleste har krævet tid og øvelse at udvikle og perfektionere. Dette ensidige fokus kan tilsvarende bearbejdes og afvikles til en mere afbalanceret og afslappet tilstand.

NLP arbejder netop med forandring af underliggende mønstre i tanker, fokus og tolkninger af selvet og omgivelserne. I starten handler det om at afdække og bevidstgøre strukturen og mønstrene i netop din angst. Herfra åbnes der kognitivt for nye erkendelser og indsigter, nyt fokus og redskaber til at kontrollere angsten og få magten tilbage over eget liv.

I hypnose kan mulige ubevidste årsager til angstens oprindelige opståen afdækkes. Hypnoterapi er samtidig et ekstremt effektivt redskab til at finde og forstærke nyt fokus, dybtliggende og måske ubevidste ressourcer og nye strategier for mere positive og hensigtsmæssige tanke- og handlemønstre.

Mentaltræning er dit helt eget redskab til løbende at styrke og styre din psyke i positiv retning, og til at opnå større robusthed til at håndtere dine udfordringer og usikkerhed – fx socialangst.

Klik på knappen kontakt mig nu, hvis du vil gøre noget ved dit problem.