Kriser og livskriser

Kriser er en del af livet, og alle mennesker kommer ud for kriser. Overordnet kan man sige, at et menneske kan komme i krise, når dets kendte strategier for mestring ikke slår til. Altså når alt det du plejer at gøre, ikke længere virker, fordi du nu står i en situation, som du (endnu) ikke har strategier for.

Kriser opstår hyppigst som en naturlig (tilpasnings-)reaktion på mere eller mindre pludselige forandringer i livet. Det kan være i form af alvorlige problemer eller tab, som f.eks. at miste nær familie. Det er dog vigtigt at forstå at kriser ikke kun opstår efter negative hændelser som skilsmisse, dødsfald, arbejdsløshed eller sygdom. Kriser kan også opstå efter ønskede og positive begivenheder som ægteskab, børnefødsler, forfremmelse o.a., hvor den nye livssituation kan rummer nye udfordringer eller skjulte tab.

Kriser kan også være livskriser i form af eksistentielle vanskeligheder i overgangsfaser, hvor nye krav og roller opstår. Eksempelvis midtvejs i livet, ved erhvervsmæssigt ophør, ved fødslen af et barn, hvor man skal finde sine ben i den nye rolle som forælder, eller når børnene flytter hjemmefra. Der kan her være overvejelser om identitet, formål, retning og mening med livet, hvor dét at forholde sig til de nye livsvilkår er nødvendigt, før den enkelte kan komme videre med afklaring og energi.

Andre typer kriser er;

Akut belastningsreaktion
– chokreaktion som reaktion på en katastrofe
Posttraumatisk belastningsreaktion/ PTSD,, – langvarig eller sen reaktion på meget belastende begivenheder; katastrofe, tortur eller trusler på livet.

Krise = opdatering

“Gaven i krisen” kan være en absurd og provokerende floskel, når man står midt i en smertefuld krise. Flosklen er dog udtryk for den livsvisdom, at kriser rummer et potentiale for en positiv udvikling. Man kan sige at oplevelsen af en krise kan være udtryk for, at der er noget, dit inderste har brug for at “tale med dig om” – og dermed en sund opdatering af dig i din aktuelle situation. En krise eller livskrise, der bliver varetaget, kan bringe dig videre til et nyt niveau af selvaccept og livsglæde

Igennem krisen – og ud på den anden side.
Ofte kan man komme igennem en krise ved at få omsorg og støtte fra sine nærmeste. En krise kan dog blive så alvorlig at det er en god ide at søge professionel hjælp. Krisen kan fortsætte i månedsvis, eller den kan udvikle sig til en egentlig depression som bør behandles. Det kan også være at årsagen til krisen er særligt belastende, f.eks. hvis det skete opleves som særligt meningsløst – at miste et barn, eller hvis en elsket person mistes ved en ulykke eller selvmord. En krise bliver også særligt belastende, hvis man kort forinden har været udsat for andre svære kriser, da den ene krise forstærker den anden.

Lettelse, afklaring og nyorientering kan opstå ved terapi og kvalitative samtaler, ligesom det er muligt at opbygge nye strategier, der passer til de nye livssituationer. Kriser vil altid være svære, da de indebærer at forlade noget kendt og trygt. Men kriser, der bearbejdes og gennemleves på en sund måde, giver dig erfaringsmæssigt mulighed for at gå videre i livet som et styrket menneske, der har lært af det, du har gennemlevet.

Omverdenen og krise
Når mennesker udsættes for kriser kan tidligere oplevelser og gamle traumer vækkes til live igen og reaktiveres. Man kan derfor have kraftige krisereaktioner på hændelser, der for udenforstående synes mindre alvorlige.

Undersøgelser viser, at socialt netværk og omsorg fra de nære er en væsentlig faktor i at komme vel gennem en krise, dvs. nyorientere sig mod fremtiden og se de muligheder man har for sig. Samtidig ved vi, at omverdenen ofte forventer, at mennesker gennemlever kriser og sorg langt hurtigere, end det er realistisk.

Kriser og reaktioner er meget individuelle, men har dog nogle gennemgående træk. Blandt andet ved vi, at det er afgørende at vi får lov til at gennemleve krisens forskellige faser, i stedet for at forsøge at springe over dem af misforstået hensyn til os selv eller andre. Kun sådan kommer vi videre i livet på et bæredygtigt grundlag.

Din krise kan behandles
Terapi med NLP og hypnose kan skabe et rum at arbejde i, hvor der er plads til og accept af dine følelser og tanker. Dette at “få lov” til at mærke sine reaktioner kan i sig selv være forløsende. Samtidig vil du få hjælp til at løfte blikket og se at der ligger noget på den anden side af det svære – nogen gange ubærlige – du står midt i, og hjælp til at komme igennem det på så ressourcefuld en måde som muligt.

Klik på knappen kontakt mig her, hvis du vil gøre noget ved dit problem.