Motivation og målsætning

Du behøver ikke at have et problem for at komme hos mig. For mange er det et spørgsmål om at styrke det, der allerede fungerer godt for at optimere udvikling, trivsel og/ eller præstation. Det kan handle om:

  • Motivation: evnen til at aktivere de ressourcer, der driver dig frem mod det du ønsker dig
  • Målsætning: evnen til at sætte mål og delmål – og at nå dem
  • Personlig udvikling: evnen til at udvikle ressourcer, selvtillid og et positivt selvværd
  • Kommunikation: evnen til at blive forstået og forstå andre bedre.
  • Gennemslagskraft: evnen til at bruge egne ressourcer så det gør en forskel.

Motivation, målsætning og personlig udvikling udgør derfor en stor del af mit arbejdsfelt. Min opgave består her i at guide og støtte dig i at bruge de ressourcer, du allerede har, og udvikle dem, du har brug for, så du opnår de positive forandringer, du ønsker dig.

Har du større potentiale, end du viser ?
Hvis du oplever at færdes i dit professionelle og private liv som en begrænset udgave af, hvad du i virkeligheden rummer, er det værd at undersøge hvad der holder dig tilbage. Gamle begrænsende overbevisninger og indlæringer fra fortiden, kan hæmme dig til udelukkende at bruge de sider af dig, der var accepterede i familien/ skolen i en fjern fortid, hvor du selv, din kontekst såvel som normer og efterspurgte kompetencer var nogle helt andre end i dit nuværende liv.

En opdateret udgave af dig
Mine sessioner handler derfor ofte om at fjerne forældede, hæmmende overbevisninger og begrænsninger fra fortidens indlæringer, og give dig muligheden for at blive en opdateret udgave af dig selv; det menneske, du er NU, som passer til det liv, de ressourcer og erfaringer du har NU. Vi arbejder sideløbende med at fjerne forhindringer, opdatere din selvopfattelse, og at bane vej for at DU NÅR DINE MÅL!

Du får de rette spørgsmål samt støtte og udfordring til at strukturere dine mål til overkommelige og realistiske udfordringer, hvor du på forhånd tager højde for det, der evt. kunne forhindre dig i at nå dit mål. Herunder også de forhindringer, der ligger i dig selv og dine egne eller andres skjulte forventninger til dig.

Redskaber til at blive motiveret og til at nå dine mål
Mentaltræning er dit effektiv redskab til at folde dit potentiale ud og få dine ubevidste ressourcer med på din side i arbejdet for at nå dine mål. Oveni købet har du selv fuldstændig fri adgang til og styring af redskabet – det koster kun et behageligt og afslappet kvarter om dagen!

NLP og hypnoterapi , arbejder begge med sindets iboende ressourcer, ikke mindst evnen til at visualisere, som en effektiv og målrettet vej til at skabe forandring og varige resultater. Begge værktøjer inddrager kroppen og det ubevidste sind, hvor mange af vores ressourcer og indlærte begrænsninger eer lagret. Grunden til at mange beslutninger og målsætninger må give op over for de gamle vaner og hæmninger er, at det bevidste sind råder over viljen og logikken, men at selvopholdelsesdriften, trygheden og glæden ved nemme gentagelser ligger i samarbejdet mellem kroppen og dit ubevidste.

Alt har en pris og det kan være relevant at arbejde med hvilken pris, det vil have at få opfyldt dit mål eller din drøm. Enhver forandring medfører andre forandringer. At blive bevidst om prisen for opfyldelsen af et mål kan af og til påvirke til, at målet får en mere hel og afbalanceret udformning, som sikrer at du ikke uovervejet sætter noget andet dyrebart for dig selv eller dine omgivelser over styr i processen.

Accept af dig selv og dit liv, som det rent faktisk er lige nu, kan være en anden side af det at sætte mål. At erkende at et en ambition ikke er vigtig nok til den indsats eller omkostning, det kræver at indfri den, kan give ro og afklaring.

Tag dig selv alvorligt
Gevinsten ved at fokusere på sine mål, drømme, valg og fravalg, er uanset emnet og niveauet, en øget selvindsigt og den selvrespekt, der kommer af at tage sig selv alvorligt og handle på et bæredygtigt grundlag.
Klik på knappen kontakt mig nu, hvis du vil gøre noget ved dit mål.