Positiv tænkning og sygdom

Der er tidspunkter i livet, hvor dét at tænke positivt og være i kontakt med sine ressourcer, er af særlig betydning. Er du eller nogen i din nære familie alvorligt syg, er dine tanker såvel som din krop udsat for et stort og måske langvarigt pres. Under alvorlig sygdom oplever de fleste på én gang at være udsat for uønskede ukendte, ofte forvirrende og utrygge situationer, usikkerhed og tvivl om fremtiden, og såvel fysisk og psykisk smerte.

Hvad sker der med mig ?
Ekstreme hændelser som sygdom eller livstruende sygdom udfordrer ens vante levevis og livsanskuelser. Udover sygdommens fysiske konsekvenser, kan sygdomsforløb også afsted-komme helt uventede – eller uventet voldsomme – tanker og følelser. Man kan have svært ved at kende sig selv. For nogle dukker der vrede eller skyld op; for mange fylder angst eller bekymring så meget, at de kræfter, der skal bruges til at bekæmpe sygdommen og få mest muligt ud af dagene, er brugt på forhånd. For andre kan der være tanker, der giver anledning til bitterhed, skam, magtesløshed, håbløshed, had/ selvhad, eller refleksioner om det liv, man har levet og meningen med det hele.

– og med de andre ?
Samtidig kan der være fokus på hvordan situationen håndteres i forhold til familie og venner, – lige fra overvejelser om alt det praktiske, til udfordringer i forbindelse med ændring i relationer og nye roller i arbejdslivet og familien eller parforholdet. Det er vigtigt at huske, at såvel den syge som partneren/ familiemedlemmer er udfordret, og dermed kan have behov for afløb for følelser, frustration og bekymring, og for at få hjælp til at skabe afklaring og adgang til egne ressourcer.

Kan man tænke sig rask ?
Det er dokumenteret, at din tænkning, måden du oplever sygdommen og din krop på, og den betydning du tillægger sygdommen, er afgørende for din livskvalitet og helbredelsesudsigter i sygdomsforløb. Når du opnår større indre ro eller afklaring som modvægt til angst og forvirring, bruger du dine ressourcer bedre.

Positive tanker bidrager til kroppens helingsprocesser, ligesom bekæmpelse af sygdommen med positivt udbytte kan visualiseres og indgå i en bevidst strategi om at være aktiv og “tage kampen op”. Når det er sagt, er det væsentligt også at huske, at skyld eller et oplevet ansvar eller pres for at “helbrede sig selv” er negativt ladede reaktioner, som ikke er gavnlige for nogen.

Ryd op i tankerne – og find vej til dine ressourcer
Du kan få hjælp til at finde frem til dine egne ressourcefyldte tanker og sider i kvalificeret kognitiv samtaleterapi; Når du får lejlighed til at bearbejde de negative impulser, skaber du plads til, at de positive kan komme frem.

Positiv tænkning under sygdom er langt fra en lalleglad romantisering af din situation, eller fornægtelse af de vanskelige følelser og tanker, den rummer. Samtaleterapi, NLP og hypnoterapi giver dig muligheden for afløb for angst, bekymring eller frustration på en konstruktiv og fremadrettet måde, såvel som at opnå erkendelse, accept af og ansvar for din egen situation, og dermed afklaring, tilgivelse/ selvtilgivelse, – alt sammen et bæredygtigt grundlag for mobilisering af indre ressourcer, der genererer sundhed, styrke og livskvalitet på et tidspunkt, hvor du har allermest brug for det.

Mentaltræning er desuden et fantastisk effektivt og nænsomt redskab til at arbejde ‘indefra’ med dagligt at opbygge øget oplevet indre ro, mentalt og fysisk velvære og modstandskraft – med eller uden øvrig terapeutisk behandling. Uanset om du arbejder på at nå dine positive mål, eller på at reducere uro, bekymringer og stress – du skaber selv den positive forandring dér hvor du er, ved at mentaltræne regelmæssigt, når og hvor det passer dig – i praksis et kvarter om dagen!

Klik på knappen kontakt mig her, hvis du vil gøre noget ved dit problem.