Tænk positivt

Måden du tænker på afgør, om du er lykkelig eller ej,- så kort kan det siges! Undersøgelser om livskvalitet og modstandskraft i forhold til modgang, sygdom, depression mm. viser, at det afgørende ikke er indholdet i livet, men måden du tænker på dig selv og dit liv på.

Ekstreme hændelser som lottogevinster eller alvorlig sygdom giver ganske vist kortvarige udslag på lykke-/ ulykke-barometeret, men grundlæggende vil det være din tilgang til det, livet byder på, der afgør om du er tilfreds med livet eller ej.

“Jeg har det hele, – hvorfor er jeg så ikke glad ?”
Mange fortæller mig om tilsyneladende velfungerende og succesfulde liv med familie, job, venner, godt helbred, gode rammer – og samtidig om sortsyn, bekymring og manglende glæde. Ofte er det mennesker, som andre kan være misundelige på, fordi de netop tilsyneladende “har det hele” eller “har styr på det”, opnår resultater, ser godt ud og er der, hvor de har planlagt at være i deres liv.

Bag det hele kan der ligge frygt for ikke at slå til, konstante krav om at være perfekt, opnå resultater, anerkendelse og positiv opmærksomhed, overdreven kontrol, angst for at “det går galt”, manglende accept af fejl eller svaghed – og en veltrænet evne til at spotte ethvert tegn på netop fejl, mangler, svaghed, kritik, og alle eventuelle problemer eller katastrofer.

Positiv tænkning
Starter du dagen med at tænke “Åh nej, det hele er ødelagt nu, det bliver helt sikkert en møgdag!”, når morgenbrødet brænder på, er der stor sandsynlighed for at du også lægger mere mærke til de sure trafikanter, de kollegaer, der ikke hilser på dig, opgaverne du ikke nåede som planlagt, og din kærestes irriterende vane med at smide sin taske lige midt i det hele – frem for din yndlingssang i radioen, en behagelig medvind på cykelturen, de smilende kollegaer, alt det du gør godt og faktisk kan lide at beskæftige dig med på job.

Det interessante er jo, at det alt sammen er sandt; og det er dig, der vælger hvilke dele af det, du fokuserer på og lader dit liv blive fyldt af. Begge dele, både de positive og de negative tanker, er selvforstærkende.

Mennesker, der tænker positivt

  • når lettere deres mål,
  • bliver hurtigere raske efter sygdom
  • kommer sig bedre efter belastende hændelser som stress, fyringer, skilsmisse mv.
  • har højere livskvalitet
  • bruger deres energi og tid mere konstruktivt i fht. deres nuværende situation og muligheder

Negative tanker dræner dig for energi og gør dig passiv fordi du bekræfter dig selv i, at “det ikke nytter noget”, og fastholder dig selv i negative roller og situationer. Når fokus er på dét der ikke fungerer og dét der går galt, opleves det som om alting faktisk går galt – det er bare et spørgsmål om hvornår.

En positiv tilgang, troen på at det nok skal gå, og evnen til at finde en mening i det, der møder dig, betyder dels at du lettere overvinder den modgang, der er – og ikke mindst at du nyder og værdsætter den medgang, du oplever.

Positive tanker kan læres
Der kan ligge forskellige årsager bag et negativ fokus, – selvom det lyder paradoksalt kan det faktisk være tryghedsskabende altid at forvente det værste – så kommer det da ikke bag på én, hvis det slemme sker! Eller det kan være indlært fra familiekulturen ud fra misforstået omsorg eller f.eks. værdier om ikke at være “højrøvet” eller uansvarlig. Konstante input med “Pas nu på, det går galt!” eller “Nu skal du jo ikke tro, det bare er let!” kan sidde godt fast.

Mange års vane med selektiv negativ tænkning kan betyde, at man ikke engang registrerer sine negative tanker og forventninger bevidst. De ligger som en ubevidst understrøm af dårlig stemning og begrænsende overbevisninger, som betyder at dét, man bemærker og lukker ind udelukkende er modstand, kritik, svigt, uretfærdighed, svagheder, fejl, potentiel fare og problemer – og derfor oplever et liv fyldt af netop dette.

Du kan lære at blive opmærksom på dine egne mønstre og på hvor du lægger din opmærksomhed, og at opdage andre mulige tolkninger og reaktionsmuligheder – og at vælge de positive tanker frem for dem, der gør dig utilfreds.

Der er tidspunkter i livet hvor det er endnu mere afgørende, at tænke positivt og værdsætte det gode; f.eks. når du eller en af dine nære er alvorligt syg. Klik her for at læse mere om positiv tænkning og sygdom.

Klik på knappen kontakt mig her, hvis du vil gøre noget ved dit problem.