Præstations- og eksamensangst behandling

Specialist i hypnose mod præstations- og eksamensangst

Slip for stress, angst og nervøsitet til og op til eksamener, jobsamtaler osv.

  • Effektiv behandling af eksamensangst
  • Solid erfaring og uddannelse
  • Fokus på tryghed

Bevidstheden om at skulle præstere i bestemte situationer er for nogen et uoverkommeligt pres, som i sig selv umuliggør at levere en god indsats.

Typiske situationer er eksamener, at tale i forsamlinger, undervisningssituationer, optræden, jobsamtaler, køreprøver og andre former for prøver eller perfomance, hvor du ved, at du skal “levere varen”, at du bliver vurderet og hvor der er indre og/ eller ydre forventninger til dig.

Måske kender du selv symptomerne op til og under begivenheden: nervøsitet/ angst, koncentrationsbesvær og fysiske symptomer som sveden, rysten, spændinger, synkebesvær, hovedpine, ondt i maven, søvnproblemer og dissociering (følelsen af “ikke være sig selv”).

Når klappen går ned
Selvopfyldende profetier alder vi det, når dét du frygter allermest, sker; “klappen går ned”, du glemmer alt det, du vidste lige før, du begynder at hakke og stamme, tale usammenhængende eller få ufrivillige kropsfunktioner som at rødme og svede.

Der er tale om fastlåste handle- og tankemønstre (se evt. dette), hvor du ubevidst ‘instruerer’ dig selv i den uønskede reaktion, fordi du er så bevidst om den.

Hvad betyder præstationsangst eller eksamensskræk ?
Oplever du tit at være præstationsangst kan det indebære en klar forringelse af din livskvalitet, fordi præstationsangsten forhindrer dig i at opnå en sund, almindelig udvikling i balance med din øvrige situation og ressourcer, – f.eks. fordi der udvikles en undgåelsesstrategi, hvor du sørger for ikke at skulle performe eller vurderes, eller fordi eksamener og din performance under pres går dårligt og ikke afspejler dit generelle kompetenceniveau.

Det kan opleves uretfærdigt at det ikke er evner, talent eller flid, der er afgørende, men en skjult, indre mekanisme, der betyder at jo vigtigere det er for dig at gøre det godt, jo mere umuligt er det samtidig.

Det er let at behandle præstations- og eksamensangst
I behandlingen bliver du bevidstgjort om og får mulighed for at ændre dine negative forestillinger om din præstation og hele situationen. Dermed ændres også din indre følelse og angst for situationen, og angsten mister magten over dig. Også arbejde med tidligere “dårlige oplevelser” kan være relevant, og med at ændre evt. negative overbevisninger om dig selv.

Overordnet handler det om at du får nye, positive og mere realistiske forestillinger om dig selv og situationen, som giver dig mulighed for at “være dig selv” i begivenheden, med adgang til dine evner og ressourcer.

Klik på knappen kontakt mig her, hvis du vil gøre noget ved dit problem.