Regression

Regressions-terapi giver unik mulighed for at hele og forandre, og er et grundlæggende element i hypnose og hypnoterapi. Ordet kommer af latin; regredi, at gå tilbage. Regression tager udgangspunkt i det forhold, at du under hypnose får adgang til glemt viden og erindringer, som dit ubevidste sind rummer, men som du ikke bevidst husker. Dermed er der også adgang til at analysere årsager til dine nuværende problemer frem. Disse årsager kan være små eller større traumer, eller uhensigtsmæssige overbevisninger og indlæringer fra vores fortid, måske fra da du var et lille barn.

I trance er det muligt at skabe forbindelse til disse situationer, og indirekte til det barn/ menneske, du var, da situationen fandt sted. Det er – udover at genopleve rammerne for begivenhederne – muligt at “gå på opdagelse” i disse oprindelige situationer og undersøge forudsætninger for og konklusioner af begivenheden. Med guidet hjælp er det således også muligt at ændre tolkningen af det oplevede, sådan at den skadelige indvirkning, som tolkningen af oplevelsen har haft, også ændres eller fjernes.

Regressionsbehandling i form af ego-state behandling, hypnoanalyse, healing af indre barn og tidslinjeterapi kan være løsningen på så forskellige problemer som jalousi, bekymrethed, fobier, smerter, angst, overspisning, dårlige vaner som neglebidning o.a., samt forskellige tvangsprægede eller irrationelle tanker og handlinger.

Det er vigtigt at forstå, at problemer der fylder meget i dit liv ikke behøver udspringe af store, voldsomme traumer. Det kan opstå af ganske små, dagligdags og tilsyneladende uskyldige hændelser fra dit liv. Det afgørende er den betydning, du i situationen tillagde begivenheden – den tolkning, du skabte. Overskrifter som “jeg er dårlig til at … (fyld selv ind)”, eller “jeg er helt alene; ingen, hjælper mig”, eller “jeg må ikke føle vrede” er eksempler på konklusioner, der kan være skabt af et tilfældigt, særligt sensitivt øjebliks indlæring, men som kan danne en begrænsende ramme for et helt liv.

At genopleve situationer fra din fortid i en tryg og ressourcefuld kontekst kan være overraskende, indsigtsgivende, og af og til rørende. Dit ubevidste sind vil i trancen helt af sig selv beskytte dig fra meget traumatisk stof, og kun give adgang til svære eller smertefulde oplevelser i det tempo og omfang, du er klar til det.

Behandling med regression er en fantastisk mulighed for at “rejse i tid og sted” i dit liv. Den enestående kombination at du i hypnosen har adgang til på én gang glemte erindringer, al din viden, alle dine ressourcer og din ubevidste kreativitet, betyder, at du under den rette guidning udgør det bedste “team”, du kan forestille dig, til at løse dit problem.

Klik på knappen kontakt mig nu, hvis du vil gøre noget ved dit problem.