Mere om selvværd – og behandling af lavt selvværd

En person med et godt selvværd kan gennemleve en dårlig situation og føle sig “OK”, og dermed også takle situationen med større overskud og komme godt ud af den, hvor en person med lavt selvværd i den samme situation ofte vil føle, at “det er mig, der er noget galt med”.

Tolkninger af om vi er “OK” eller om vi “fejler”, ligger igen til grund for vores forventninger til os selv og til andre. De negative forventninger er selvforstærkende, og forplanter sig til omverdenen. I daglig tale kalder vi det “selvopfyldende profetier”. Forskning viser, at forventninger er afgørende for, om vi ser potentialet i andre (og os selv) og tolker dem positivt, eller om vi omvendt fokuserer på det negative. Hvis du tænker negativt om dig selv, vil andre instinktivt indstille sig på, at du nok ikke har så meget at byde på.

God nok som jeg er ?
Selvværd handler dybest set om hvordan du tolker din plads her i verden. Har jeg ret til at være her på lige fod med andre? – blive anerkendt og elsket, bare som jeg er?, eller “skylder” jeg nogen noget? – skal jeg præstere og være dygtig? – altid være bedre end andre? – hjælpe andre? Må jeg være vred? – give udtryk for mine følelser og meninger? – være glad? – være besværlig?

Hvad betyder lavt selvværd ?
Mennesker med lavt selvværd har typisk vanebetingede dårlige følelser og tanker om sig selv. Det kan være tanker om at gøre alting forkert, være dum, være uinteressant, anderledes eller forkert. Lavt selvværd kan dog også ligge under overfladen hos mennesker, som udefra forekommer fulde af selvtillid, og som ser ud til at have succes og styr på tingene.

Kompenserende strategier udvikles typisk, så andre ikke opdager, at man “er” værdiløs. En strategi er undgåelse; at gemme sig, tie stille, blive hjemme, undgå udfordringer. En anden strategi er at kompensere ved at arbejde hårdt og opnå resultater – konstant at præstere, så de ikke opdager, “at jeg er værdiløs” eller at “jeg må gøre mig fortjent til at være her, ved at præstere mere end andre”.

Undgåelsesstrategierne bevirker, at man aldrig får korrigerende oplevelser i form af succesoplevelser. Man går glip af at erfare, at man godt kan det, man frygter ikke at kunne. Derved vedligeholder undgåelsesadfærden det dårlige selvværd. Denne negative spiral kan man have brug for hjælp til at (turde) bryde.

Selektiv opmærksomhed er ligeledes typisk. Succesoplevelser ignoreres, så primært udsagn, der bekræfter den negative selvopfattelse, bemærkes. Derimod forkastes positive udsagn med tanker om, at “hvis andre vidste hvordan jeg virkelig er”, så ville de ikke sige noget godt om mig. Tilsvarende forkastes succes-oplevelser som “held” eller “bluff”, fulgt af en evig angst for at blive “afsløret”.

Følgerne af lavt selvværd er et unødvendigt belastende liv på mange niveauer. Det kan begrænse og hæmme livsudfoldelsen i invaliderende grad, hvilket også kan ramme familie og børn. Ofte giver eller lavt selvværd anledning til selvnedgørende tanker, tristhed, angst og depression, problemer med at sætte grænser og sige fra. Desuden kommer det fysisk til udtryk ved, at man ikke passer ordentligt på sig selv og sin krop, hvilket kan have mange udtryk – fra overvægt og usund livsstil, til stress eller overskredne grænser på anden vis.

Vejen til et bedre selvværd
I behandlingen hen mod et bedre selvværd lærer du dine urealistiske negative tankemønstre at kende, så du kan korrigere dem. Desuden arbejder vi med at bryde med dine negative overbevisninger om dig selv, og overføre positive strategier og måske ubevidste ressourcer fra de velfungerende områder af dig, til andre områder.

Kort sagt arbejder vi med at skabe nye og mere hensigtsmæssige selvbilleder, som giver dig mulighed for at opleve dig selv som det værdifulde menneske, du er.

Klik på knappen bestil tid online eller kontakt mig nu, hvis du vil gøre noget ved dit problem.