Stress og udbrændthed

Stress er naturligt og stress er sundt ! Hvis du står midt i et belastende forløb med stress, er dette nok et provokerende udsagn. Men det er sandt på den måde, at stress er kroppens naturlige reaktion på fare, som ruster os til at reagere optimalt i kritiske situationer. Det er en oprindelig biologisk reaktion som er udviklet for at kunne yde mere i faresituationer som kamp og overfald fra vilde dyr, og uden stress er det tvivlsomt, om menneskeracen havde overlevet.

Som kortvarig impuls er stress dermed gavnlig for at yde optimalt, selvom det er en anden slags faresituationer, vi udsættes for, når vi når en deadline i sidste øjeblik eller leverer en udfordrende indsats ved en vigtig begivenhed.

Fortsætter tilstanden gennem længere tid, f.eks. i forløb over flere måneder, vil kroppen være i konstant biologisk alarmberedskab. Dette er en unaturlig og nedslidende tilstand som et menneske fysisk og psykisk ikke kan holde til.

En krop og et sind i permanent undtagelsestilstand er alvorligt. Begrebet stress anvendes i flæng, men det er vigtigt at forstå at stress er en meget alvorlig tilstand, med store og langvarige konsekvenser for både dit psykiske og fysiske helbred.

Typiske stress-symptomer er irritabilitet, spekulationer/ tankesløjfer, problemer med hukommelse og koncentration, uro og angst, hovedpine, svimmelhed, søvnproblemer, evt. synsforstyrrelser, smerter, træthed og maveproblemer.

Stress opstår når kravene er ude af balance med de ressourcer, der er til rådighed. Kravene kan være udefrakommende i form af vilkår på jobbet; stramme tidsfrister, høje krav om at performe og levere resultater, utryghed i ansættelse, trusler om vold eller fyring,- eller derhjemme ved f.eks. alvorlig sygdom, tab af ægtefælle, ufrivillige forandringer i livsforhold oa.

Men kravene kan også være indefrakommende i form af urealistiske forventninger til sig selv, oplevelsen af at måtte præstere på højt niveau eller klare alting selv. Personer der reagerer med stress og evt. udbrændthed er typisk meget samvittighedsfulde mennesker, der påtager sig for meget ansvar – ikke bare for sig selv, men også for andre og for arbejdssituationer. Ofte er det mennesker der føler, det er nødvendigt at gøre alt godt – måske med en underliggende perfektionisme.

Når vi arbejder med stress i terapi, får du dels konkrete redskaber til stresshåndtering og stressreduktion, dels kendskab til dine egne signaler på overbelastning og stress – og årsagerne bag symptomerne. Vi arbejder med den opfattelse af dig selv og din omgivende verden, der ligger bag adfærden, og ændrer dermed de dybtgående erkendelsesmæssige forudsætninger for din stress. Vi har dels NLP, Coahcing og Hypnoterapi som nænsomme og effektive redskaber til at forandre tankemønstre og adfærd, dels Mentaltræning som et særligt redskab til at genskabe ro og øget robusthed ‘indefra’.

Klik på knappen kontakt mig her, hvis du vil gøre noget ved dit problem.