Hypnoterapi og Mentaltræning til børn og unge

Specialist i Hypnoterapi og Mentaltræning for børn

Få effektiv hjælp til dit barn

  • Effektiv behandling
  • Solid erfaring og uddannelse
  • Fokus på tryghed

Børn og unge kan ligesom voksne have tanker, adfærd eller vaner, som er uhensigts-mæssige, fordi de forhindrer barnet i at trives eller i at gøre de ting, der hører et barneliv til og som får barnet til at udvikle sig. Det kan handle om:

Læs mere ved at klikke på emnerne.

NLP, Hypnoterapi og Mentaltræning baserer sig grundlæggende på sindets kreative forestillingsevne og hjernens indbyggede impuls til at reagere på visuelt input/ billeder/ forestillinger. Bl.a. derfor egner disse redskaber sig fantastisk godt til terapi med børn. Terapien har i praksis karakter af hyggesnak, leg, fantasilege, tegning mv. alt efter barnets alder og personlighed. Dette er erfaringsmæssigt den bedste og mest effektive måde at arbejde med problemet på, og motiverer samtidig barnet, fordi det er sjovt og trygt.

Mit arbejde tager udgangspunkt i at løse problemet på en måde, som styrker barnets ressourcer og selvfølelse. Vi arbejder kun med at løse problemer, som barnet selv ønsker at ændre på. Respekt for barnet er centralt i hele forløbet – og afgørende for et godt resultat.

Forløbet vil typisk være at vi starter med et fælles indledende møde, hvor barnet, en af forældrene og jeg sammen taler om, hvad der skal ske og skaber et tillidsfuldt rum, hvor barnet er trygt ved at være. Efterfølgende arbejder jeg alene med barnet, da tilstedeværende forældre fjerner barnets fokus fra processen. Børn fra ca. 6-7 -års alderen kan opnå positive forbedringer ved både NLP og hypnoterapi, såvel som Mentaltræning.

Beslutningen om at få professionel hjælp til dårlige vaner kan være svær. At sutte på fingre, neglebidning, sengevædning, eller egentlige tics, at være mørkeræd eller bange for at sove eller være alene hjemme – går det ikke over på et tidspunkt ? Også bekymringer og manglende selvtillid hos børn kan opleves som noget, der nok skal gå over af sig selv. Vi elsker og accepterer jo vores børn som de er.

Fakta er, at mange børn kan hjælpes hurtigt med en relativt lille indsats, så barnet kan komme styrket videre i sit liv – med selvtillid og en sund sejr over angst, tvangshandlinger, tvangstanker eller lavt selvværd i bagagen.

Børn er ofte nemme at hjælpe med mentaltræning, hypnose og NLP, fordi deres kreative evne er mere veludviklet end deres logiske sans. Det positive med at arbejde med børn er samtidig, at ved at sætte tidligt ind, løses problemet før det når at “sætte sig” som negative identitetsskabende livslange vaner. En indsats i tide er en investering i en livslang bedre udvikling.

Hypnose og Mentaltræning for børn foregår hos mig som “afslapning”/ “fantasirejser”/ “at få historier”; altså helt anderledes end “voksenhypnose”. Børn går fantastisk let i trance naturligt, og er faktisk ofte i trance når de leger eller spiller koncentreret. Det er netop dette koncentrerede indadvendte fokus, der samtidig med en målrettet indlæring af nye strategier, giver forandringer. Barnet oplever altså selv – frem for at blive “behandlet med hypnoterapi” – en afslappet stund med at tegne eller få historier, mens jeg taler/ fortæller historier, relevante for barnets evne til forandring.

Mentaltræning for børn har desuden fordelen af at I ‘får redskabet med hjem’ i form af lydfiler, som barnet kan lytte til og udover at skabe en positiv tilstand hos barnet her og nu, samtidig betyder at dit barn styrkes mentalt til øget ro og robusthed, og til reduceret angst/ bekymring på længere sigt.

Jeg har efteruddannet mig specielt i arbejdet med hypnoterapi og mentaltræning for børn.

Klik på kontakt mig her for at gøre noget ved dit barns problem.

Har du behov for at drøfte dit barns problem med mig for en vurdering af hvad der kan gøres, er du også meget velkommen til at kontakte mig.

Klik her for at downloade TERAPI FOR BØRN – SPØRGSMÅL TIL FORÆLDRENE