Børn og angst

Angst, nervøsitet og bekymring er en glidende skala – se evt. børn og bekymringer

For hele skalaen gælder det, at et barn, der er angst, bruger sine ressourcer på at være bange, og har derfor ikke i samme grad overskud til at indlære eller indgå i aktiviteter og relationer, der udvikler det. Dette gælder, hvad enten barnet frygter noget helt konkret, der finder sted i dets liv, som f.eks. mobning eller krise i familien, eller generelt er utrygt og angst, fordi det f.eks. ikke oplever at slå til, eller ikke oplever en overordnet stabil og tryg ramme for sin tilværelse.

Et barn, der udtrykker angst, skal have hjælp, som skal tilpasses barnets alder og situation. Hjælpen kan bestå af flere ting; dels at få afdækket og udtrykt hvad angsten rummer, og så at sige få den “udenfor barnet selv “. Dels at skille ad, om angsten handler om noget, som barnet med sin alder har – og skal have – indflydelse på. Tryghed kan opstå både ved at forstå, at andre passer på dig, og ved at forstå at “passe på dig selv” – gradvist at arbejde med, hvad du selv kan gøre i angstfyldte situationer.

Der kan arbejdes både direkte og indirekte med angsten, form af samtaler, men også lege med figurer, rollespil, spil og med visualiseringer, fortællinger og metaforer, som giver lejlighed til at bearbejde temaerne for angsten, og ændre barnets oplevelse af sin egen rolle i situationen.

Udgangspunktet er at lære barnet at kende og genkende sin angst, at skille angsten fra barnet, og at lære barnet at mestre oplevelsen af at man kan være bange – uden at “gå i stykker” – og derved overvinde angsten.

Desuden er Mentaltræning et fantastisk redskab til at styrke barnets psyke til en øget grad af robusthed og evne til at håndtere den uro, et barneliv i dag typisk rummer. Mentaltræning har desuden den fordel, at I får ‘redskabet med hjem’ i form af afslappende lydfiler, så barnet er uafhængigt af at komme hos mig for at reducere sin angst.

Klik på kontakt mig nu, for at gøre noget ved dit barns problem.

Har du behov for at drøfte dit barns problem med mig for en vurdering af hvad der kan gøres, er du også meget velkommen til at kontakte mig.

Klik her for at downloade HYPNOSE FOR BØRN – SPØRGSMÅL TIL FORÆLDRENE