Børn og bekymringer

Flertallet af børn i dagens Danmark har det på mange måder bedre end nogensinde. Sunde ønskebørn med indflydelse og masser af materielle goder – for de flestes vedkommende. Samtidig med at de fleste børns vilkår er blevet forbedret, er samfundet blevet mere komplekst – stress, konstant forandring og konstante informationsstrømme om hvad der foregår hele tiden og alle vegne.

Mange, ellers velfungerende, børn oplever bekymring, uro, “små-angst” og nervøsitet. Det kan komme til udtryk som angst for at sove eller være alene; utrygge børn, som tilbagevendende grubler over og er bange for naturkatastrofer, sygdom, uhyrer eller hjemmerøvere, er mørkerædde, ikke kan falde i søvn eller sove alene, eller som hele tiden forestiller sig det værste, bliver ked af det, og har brug for at blive beroliget, bekræftet eller være omgivet af “tryg støj”, der fortrænger bekymringerne.

Et bekymret barn bruger en del af sine ressourcer til at være bekymret, frem for at være nysgerrigt og udvikle sig. Der kan typisk være fysiske symptomer som mavepine, hovedpine o.a., der opstår af de knugende tanker, og samtidig gør bekymringsbyrden mere “konkret” og legal. Samtidig kan fysiske symptomer skaffe barnet omsorg og opmærksomhed, og være årsag til at barnet f.eks. ikke deltager i aktiviteter, som det ellers forventes at gøre, men ikke har overskud til. Der kan opstå en negativ spiral, hvor barnets bekymringer leder til undgåelses-adfærd, og betyder at barnet ikke får hverken de succes’er og fiasko’er eller den læring og udvikling, som dets jævnaldrende, og dermed får endnu mere grund til at føle sig udsat og bekymret.

At blive udfordret og opleve at overkomme ting, som først ser svære eller farlige ud, er en sund og naturlig del af dit barns udvikling, som netop giver barnet selvtillid og mulighed for at vokse med opgaverne. Alle børn oplever lejlighedsvis modgang og deraf følgende bekymringer eller negative tanker, som følge af, at deres tanke- og begrebsverden udvider sig, i takt med at de bliver ældre.

Hvis barnet er så bekymret, at det generelt fylder for meget i barnets dagligdag, – f.eks. hvis barnet afholder sig fra aktiviteter, der ellers er normale for dets alderstrin, kan det hæmme den naturlige udfoldelse og udvikling. Simpelthen fordi barnet ikke får de udfordringer, som netop giver det lejlighed til at gøre sig nødvendige erfaringer – og som er kilde til læring og mulige succesoplevelser- og til selvtillid og selvværd.

Her kan en kortere indgriben med kognitiv terapi i form af samtale, tegneterapi, og hypnose med visualiseringer og metaforiske fortællinger hjælpe barnet til dels at rumme bekymringerne og skille dem ad fra virkeligheden, dels hjælpe barnet til at være opmærksom på og give det redskaber til at “mestre” de sorte tanker.

Mentaltræning for børn er et trygt og hyggeligt redskab, der opbygger dit barns mentale styrke og robusthed og reducerer bekymringer og angst – enten som noget, barnet selv gør derhjemme, eller i kombination med sessioner hos mig.

Begge dele giver grundlæggende dit barn den tryghedsskabende indsigt, at det har positiv indflydelse på og dermed “magt” over sine egne tanker, sin egen tilstand og sit eget liv.
Klik på kontakt mig nu, for at gøre noget ved dit barns problem.

Har du behov for at drøfte dit barns problem med mig for en vurdering af hvad der kan gøres, er du også meget velkommen til at kontakte mig.

Klik her for at downloade HYPNOSE FOR BØRN – SPØRGSMÅL TIL FORÆLDRENE