Børn og dårlige vaner

Dårlige vaner hos børn kan være alt lige fra neglebidning, sutten på tommelfinger eller hårtotter, til lette tics som ikke-fysisk-betingede gentagne hoste- eller rømmetics, til adfærd eller tanker af mere tvangsagtig karakter.

Fælles er, at det er en adfærd, der på et givent tidspunkt i barnets liv har skaffet barnet noget godt og tryghedsskabende, og så er blevet hængende som en uhensigtsmæssig, vanebetonet måde at få denne gode oplevelse på.

Med NLP/ kognitiv terapi tilpasset barnets alder og situation, kan der arbejdes med først at blive bevidst om vanen, klargøre hvad det er den har “givet” barnet, og at skille vanen ad fra barnet. Når først gevindsten er taget ud af situationen, og vanen ikke længere føles som en “god og tryg ven”, vil barnet selv kunne lære at mestre sin adfærd, og “vinde over” den dårlige vane.

Hypnose med visualiseringer og metaforer kan anvendes til at styrke nye og bedre vaner og barnets positive billede af sig selv, som den, der har løst sit problem og er kommet videre. Et selvbillede, der vil danne grundlag for i andre situationer at have selvværd og selvtillid til at kunne løse sine problemer og mestre eget liv.

Klik på kontakt mig nu, for at gøre noget ved dit barns problem.

Har du behov for at drøfte dit barns problem med mig for en vurdering af hvad der kan gøres, er du også meget velkommen til at kontakte mig.

Klik her for at downloade HYPNOSE FOR BØRN – SPØRGSMÅL TIL FORÆLDRENE