Børn og spiseforstyrrelser

Børn og unge med spiseforstyrrelser er desværre et problem i vækst. Der ses på én gang en markant stigning i antallet af overvægtige børn og unge, og samtidig en stigning i antallet af helt unge med anoreksi og bulimi.

Alle undersøgelser viser, at det hjælper at tage tidligt fat om spiseproblemer, og sætte ind før de dårlige vaner er blevet grundigt cementerede, og konsekvenserne af dem uoverskuelige for barnet eller den unge selv at rette op på.

Det er dermed de voksne, der omgiver barnet, der er ansvarlige for at være opmærksomme på barnets trivsel og udvikling, og for at reagere. – Ikke ved at “male fanden på væggen”, skælde ud eller bebrejde, men ved konkret at handle på problemet. Det er misforstået hensyn at ville “skåne” barnet ved at lade som ingenting. Barnet skal nok via egne øjne eller omgivelserne blive gjort opmærksom på det, hvis dets udseende og vægt afviger fra standarden.

Normalt kan det anbefales at kontakte egen læge vedr. vægt og kost, og sideløbende arbejde kognitivt (bevidsthedsmæssigt) med at ændre de tanker, vaner, følelser og selvopfattelser, der ligger til grund for at problemet er opstået.
– Varige positive forandringer kræver en anden indstilling til tingene, end den, der førte til at problemet opstod.

Spiseforstyrrelser hos børn og unge skal ses i en sammenhæng, såvel som hos voksne. Der er altid en grund til at de negative spisemønstre er opstået og blevet til en vane – også selvom sammenhængen mellem grunden og “løsningen” hænger dårligt sammen, eller er svær at få øje på.

Overspisning, trøstespisning, smugspiseri, sukkerafhængighed, afhængighed af cola eller junkfood, tvangsmæssigt fokus på sundhed, vægt eller udseende, og decideret anoreksi eller bulimi handler ikke om mad alene. For de allerfleste er mad og spisning under overfladen forbundet med følelsesmæssige emner. Sulten handler ikke om mad, men om at blive fyldt op med en god følelse, kærlighed, trøst, tryghed, opmærksomhed, osv. På samme måde handler manglende spisning om emner som kontrol, sikkerhed, tryghed og præstation.

Samtidig med disse forenklede retningslinjer er det selvfølgelig altid de fuldstændigt individuelle forhold i det enkelte barns situation, historie, tanker og motivation, jeg lægger afgørende vægt på at lytte og forholde mig til i terapien.

I NLP ligger fokus på det sunde og det, der fungerer godt. Redskaberne tager udgangspunkt i at overføre strategier og ressourcer fra disse områder i barnets liv, til dem, der fungerer mindre godt, og hvor barnet ønsker at ændre sine vaner. Terapien har dermed ikke fokus på skyld, skam, skræmmebilleder eller “tvang” for hverken barnet eller familien, men arbejder seriøst og fremadrettet med at afdække, bevidstgøre og ændre de negative mønstre, og lægger vægt på de positive ressourcer, der er til stede hos barnet og dets omgivelser.

Spisning, identitet, selvtillid og selvværd er hos børn lige så nært forbundne som hos voksne. Dermed er det vigtigt at sætte ind med at styrke barnets selvværd og identitet, da dette danner basis for selvaccept og positiv selvfølelse, som er nødvendig for barnets overskud til at overvinde problemerne og komme videre.

Her er hypnoterapi også for børn en fantastisk mulighed for at arbejde med underliggende tankemønstre, vaner og selvopfattelser. I børnehøjde vil det ofte foregå ved at barnet under en let trance lytter til fortællinger med indlagte metaforer og ressourceopbyggende visualiseringer. Børn er ofte meget modtagelige for hypnose som metode, da denne udspringer af sindets egen måde at arbejde intuitivt og sansebaseret på.

Mentaltræning for børn og unge tilbyder muligheden for løbende at styrke dit barns selvværd, indre ro og psykiske robusthed, som det mentale fundament, der gør det muligt hen ad vejen at slippe de underliggende uhensigtsmæssige mønstre, der oprindeligt har ført til at spiseforstyrrelsen opstod.

Klik på kontakt mig nu, for at gøre noget ved dit barns problem.

Har du behov for at drøfte dit barns problem med mig for en vurdering af hvad der kan gøres, er du også meget velkommen til at kontakte mig.

Links til artikler om børn og spiseforstyrrelser:

“Flere børn behandles for anoreksi” – Jyllandsposten, juli 2010
“Fede børn opdages for sent” – Jyllandsposten, juli 2010
“Fakta om spiseforstyrrelser”– Sundhedsstyrelsen hjemmeside, aug. 2010
“Spiseforstyrrelser kan forebygges med trivsel og glæde”– Sundhedsstyrelsen hjemmeside, aug. 2010

Klik her for at downloade HYPNOSE FOR BØRN – SPØRGSMÅL TIL FORÆLDRENE