Spiseforstyrrelser

Hjælp til spiseforstyrrede med Hypnoterapi, NLP og Mentaltræning

Få hjælp de til mentale ”oprydningsprocesser” og slip spiseforstyrrelsen

  • Effektiv terapeutisk behandling af årsagerne til din spiseforstyrrelse.
  • Solid erfaring og uddannelse
  • Fokus på tryghed

En spiseforstyrrelse som anoreksi eller bulimi (typisk eller atypisk) er ekstremt belastende, både på grund af de helt konkrete problemer i fht. helbred, vægt og spisning – og fordi du bliver din egen værste fjende. Det er ufatteligt opslidende for den spiseforstyrrede at ligge i konstant indre kamp om, hvad der egentlig er ”det gode” og ”det onde”. En konstant indre krig om, hvad du skal kæmpe for: at tage de uønskede kilo på – og livet som rask. Eller den attråede (/”nødvendige”) kontrol og mangel på fedt – og dermed at miste helbred og livsindhold – og i sidste ende livet! For den spiseforstyrrede opleves begge dele typisk som fyldt med ubærlig dårlig samvittighed og at gøre vold på sig selv.

En yderligere komplikation er relationen til de pårørende, som helt naturligt fyldes af bekymring og magtesløshed, måske sorg, vrede eller skyld. Deres rolle bliver som regel at presse på for at tvinge maden ned og vægten op hos den spiseforstyrrede – og dermed er man pludselig modstandere i den fortvivlede og forvirrende kamp. Er den spiseforstyrrede teenager, er det ofte hele familien, der rammes, hvor måltiderne frem for hyggelige fællesstunder, pludselig bliver kampzoner, hvor al opmærksomhed går til krigen mod spiseforstyrrelsen.

Hvad er en spiseforstyrrelse?
Mad og vægt er dermed de ydre og synlige faktorer af en spiseforstyrrelse – eller de instrumenter, den gør brug af, mens selve spiseforstyrrelsen kan siges at bestå af de indre mentale dynamikker i form af forvrænget virkeligheds- og selvopfattelse, og de dilemmaer og indre kampe, den resulterer i.

”Effektiv behandling af spiseforstyrrelser er at give den spiseforstyrrede mulighed for at bearbejde de indre årsager og mentale baggrund for, at spiseforstyrrelsen overhovedet er opstået – sideløbende med kompetent støtte til/ kontrol med vægt og spisning.”

Behandling af spiseforstyrrelser
Mange spiseforstyrrelser behandles udelukkende som et spørgsmål om at tvinge den spiseforstyrrede til at spise og dermed tage på. Dette giver mening i tilfælde/ perioder, hvor vægten når ned under den kritiske grænse, og det er et spørgsmål om at redde kroppens fysiske funktioner – og man alligevel ikke har ressourcer til terapeutiske processer. Derudover giver det ingen mening udelukkende at behandle spiseforstyrrelser som en fysisk tilstand; et spørgsmål om bare at spise ’normalt’ og opnå vægtforøgelse. Når vægten igen er acceptabel, vil cirklen som oftest starte forfra, hvis dine indre ”dæmoner” og strategier er de samme, som førte til spiseforstyrrelsen fra starten.

For alle spiseforstyrrede gælder det, at der er en grund til at spiseforstyrrelsen er opstået! Anoreksi eller bulimi dukkert ikke op af ingenting, selvom det kan føles sådan. Generelt vil det være bevidste og/ eller ubevidste psykiske udfordringer, som tager en uhensigtsmæssig ”omvej” og kommer til udtryk gennem spisning. Her er temaer som kontrol og selvværd ofte relevante, ligesom overgangen fra barn til teenager og voksen byder på følelses- og identitetsmæssige dilemmaer, der kan ”besvares” med spiseforstyrrelser.

”Graafland tilbyder terapi og det nødvendige frirum til, at du for det første frit kan udforske og bearbejde de indre oplevelser og udfordringer, der førte til spiseforstyrrelsen – og ændre på disse mønstre. For det andet, at du kan få hjælp til de mange følelser og dilemmaer, du møder, når du vil slippe din sygdom.”

Redskaber til at slippe spiseforstyrrelsen
Effektiv behandling af spiseforstyrrelser er at give den spiseforstyrrede mulighed for at bearbejde de indre årsager og den mentale baggrund for, at spiseforstyrrelsen overhovedet er opstået – sideløbende med kompetent støtte til/ kontrol med vægt og spisning. Der er måske behov for at ”rydde op” i tidligere hændelser eller påvirkninger, brug for at vælge mere hensigtsmæssige udveje på pres eller kriser, eller for at finde balancer i indre og ydre krav og forventninger.

Graafland tilbyder terapi og det nødvendige frirum til, at du for det første frit kan udforske og få bearbejdet de indre oplevelser og udfordringer, der førte til spiseforstyrrelsen – og ændre på disse mønstre. For det andet, at du kan få hjælp til de mange følelser og dilemmaer, du møder, når du vil slippe din sygdom. Et frirum, hvor du uden forstyrrende pres og følelser fra de pårørende kan finde frem til de redskaber til at håndtere spiseforstyrrelsens komplekse psykiske dynamikker, som bidrager til at det er muligt at frigøre dig fra sygdommen.

”Også de hårdt prøvede pårørende til en spiseforstyrret kan have brug for terapi/ coaching for at navigere hensigtsmæssigt i det hårde farvand, det er at være nær relation til en spiseforstyrret person.”

Mindre alvorlige forstyrrelser med spisning
Andre problemer med spisning kan på samme måde afspejle emner, der ligger i det ubevidste og “kommunikerer” gennem spisning, og gør mad og vægt til instrument for psykiske processer. Mad, og dét at spise er så “tæt på”; alle skal spise, det er nemt, du bestemmer selv, og det går “kun” ud over dig selv – derfor kommer så mange følelser og dilemmaer til udtryk gennem mad- og spiseproblemer. Se mere her om overspisning, yoyo-spisning, tvangsspisning, trøstespisning eller sukker-afhængighed.

Klik på knappen kontakt mig her, hvis du vil hjælpe dig selv eller en, du holder af – eller bare vende din situation med mig for en vurdering af, hvad vi evt. kan gøre.