Udover mit arbejde med voksne, har jeg specialiseret mig i at arbejde med børn. Det giver i den grad mening at sætte ind på at skabe gode strategier og velfungerende grundlag tidligt i livet, før små skævheder i fundamentet får hele konstruktionen til at tilte. Børn er jo fuldstændigt vidunderlige overlevelsesmaskiner, som tager hvad der er, og får det bedste ud af det! Det betyder både, at de skaber løsninger for sig selv, der virker her-og-nu – og desværre nogle gange løsninger, der på længere sigt har uheldige side-effekter for dem, fordi løsningerne netop er kortsigtede, og skabt ud fra et barns helt naturlige begrænsede modenhed og livsindsigt!

Så snart barnet på et eller andet – dybt – plan bliver klar over, hvad der skal til, og hvad der er bedre for dem – så går de helt automatisk i gang. Uden voksnes begrænsende overbevisninger om, hvad man kan ændre på og i hvilket tempo!


Plastiske små hjerner, der giver mig baghjul

Det kan opleves fuldstændigt vanvittigt at lave terapi/ coaching med børn, fordi deres fantastiske, plastiske små hjerner giver mig baghjul, så jeg skal være virkeligt skarp for at hænge på. Så snart de på et eller andet – dybt – plan bliver klar over, hvad der skal til, og hvad der er bedre for dem – så går de helt automatisk i gang. Uden voksnes begrænsende overbevisninger om, hvad man kan ændre på og i hvilket tempo!

Jeg har oplevet masser af børn, der foretager de afgørende ryk og forandringer i de indledende 15 min. af vores første fælles møde! Så snart “problemet” – og dets løsning, og hvorfor det er så meget bedre for barnet selv – står klart, bliver de fjerne i øjnene. Man kan næsten kan høre tandhjulene i det ubevidste system snurre og brikkerne falde på plads. Så har de allerede gjort det!

“Børn er jo fuldstændigt vidunderlige overlevelsesmaskiner, som tager hvad der er, og får det bedste ud af det – uanset!

Typisk ringer/ skriver forældrene efterfølgende til mig, at vi nok ikke får brug for at sætte det planlagte forløb i gang alligevel, fordi det nu pludseligt og nærmest uforståeligt går så meget bedre med barnet. Også selvom “vi bare har siddet og snakket lidt”. Selvom vi ikke er nået til at bruge egentlige terapeutiske/ coach redskaber, men udelukkende har skabt fokus, motivation og det intuitive overblik over udfordringer, redskaber og ressourcer, som barnet behøver for at kunne løse sit problem. Fantastisk! Det giver mig mere end noget andet tillid til styrken i vores grundlæggende, ubevidste ressourcer.

Se mere om hypnose, terapi og coaching med børn og unge


Vi arbejder inde i barnets univers

Jeg har tillige oplevet virkeligt mange børn, der efter et par sessioner, hvor vi arbejder legende, sansebaseret og “inde fra barnets eget univers”, ryster hæmmende, uheldige strategier af sig, og i stedet begynder at gøre det, der giver dem de ønskede resultater.

Alle børn har deres åbninger og ressourcer. Det er op til mig at finde dem – og det gør jeg så!


Redskaber til arbejdet med børn

Min opgave er i høj grad at opnå en “arbejdsflade” med barnet, så disse enkle ting står klart for barnets eget ubevidste system, hvorefter de kan aktivere dette systems naturlige iboende kræfter. Derudover har jeg selvfølgelig redskaber til at facilitere ændringerne, så barnet kan skabe fokus, komme i kontakt med ressourcer, afdække og skabe løsninger, og skabe strategier, der fører det ønskede sted hen for dem. Alt sammen foregår i børnehøjde, og hvor jeg så at sige “følger med barnet ind i dets eget univers”, og støtter dem i at løse deres udfordringer meningsfuldt derinde, hvor både problemet og løsningen på det findes.

Se mere om, hvad andre børn og unge har oplevet og opnået hos Graafland


Alle børn kan hjælpes

Alle børn kan hjælpes, hvis de er motiverede for en positiv forandring! Det gælder både børn, der er meget “fremme i skoene” og måske har svært ved at sidde stille, børn, der har svært ved at sætte ord på deres situation, og de meget stille eller generte børn, der er tilbageholdende over for at møde nye situationer og mennesker. Alle børn har deres åbninger og ressourcer. Det er op til mig at finde dem – og det gør jeg så! Det kan måske tage lidt længere tid med nogle børn end med andre, men det er jo rimeligt, at vi har forskellige personligheder, tempi og behov.

Typisk ringer/ skriver forældrene efterfølgende til mig, at vi nok ikke får brug for at sætte det planlagte forløb i gang, fordi det nu pludseligt og nærmest uforståeligt går så meget bedre med barnet.

Vi behøver faktisk kun to ting:

  1. Barnets egen motivation. Der er en “gevinst” for barnet selv ved at opnå den ændrede tilstand. Det er fint, at mor og far eller andre bliver glade, eller omvendt at der bliver mindre skæld-ud eller konflikter i vente, men det er ikke nok – barnet skal selv være interesseret i at ændre adfærd/ tanke-mønster, for at det er sandsynligt at det sker!
  2. Barnet skal være tryg ved mig. Barnet skal føle sig afslappet og godt tilpas ved at være alene med mig, så det har mulighed for at fokusere på sin egen indre proces. Det er bl.a. derfor, vi investerer en hel, indledende session på at lære hinanden at kende, afdække hvad, vi arbejder med, og hvordan det kan foregå, mens vi lærer hinanden lidt at kende. Det plejer heldigvis at lykkes rigtigt fint – de fleste børn anser det for et hyggeligt frirum at komme hos mig 🙂

Fundamenter for gode voksenliv

Det kan dermed af og til være “hårdt arbejde” for mig at “se og møde” det enkelte barn, der hvor det er, fordi det kræver at jeg ekstremt hurtigt og smidigt aflæser barnet og tilpasser arbejdssituationen og redskaberne til det enkelte barn. Det er samtidig netop dét, der skal til, for at vi sammen kan skabe de forandringer og stærke fundamenter for børneliv, der fører til gode strategier og forudsætninger for gode voksenliv.

Ofte er det tillige overraskende og lærerigt (jeg har således lært meget om en hel del sportsgrene, computerspil og fantasy, jeg ellers aldrig havde fået adgang til), og stort set altid hyggeligt for barnet (og mig). Ikke mindst er det et inspirerende og priviligeret hverv, som jeg er taknemmelig for!

Kontakt mig gerne for en snak om dit barns problemer og løsninger

Du er meget velkommen til at tage fat i mig for helt uforpligtende at drøfte, om der er noget, dit barn kan have glæde af at arbejde sammen med mig om! Kontakt mig gerne på mobil 4128 4528 eller via mail .

Alt det bedste til dig og dit barn ?
Mange hilsner, Ghita

Ghita Lauth Graafland
ICI Master Coach, ICI Mentaltræner
NLP Master Counselor,
Certificeret Master Hypnoterapeut

Se mere om Ghita

Se mere om terapi og coaching med børn og unge

Se mere om, hvad andre børn og unge har oplevet og opnået hos Graafland