REDSKAB TIL AT STOPPE TANKERNE

eller

“NU-MASKINEN”

Vil du gerne slippe de kværnende tanker, bekymringerne og det mentale fravær  – og bare være, mærke, leve? – I hvert fald en (større og større) del af tiden…

Læs her…

Gammelt filosofisk indhold – ny jordnær form

Rigtig mange af mine klienter indleder vores session med at sige, de gerne vil have nogle redskaber. Og rigtig mange af dem ønsker redskaber til netop at stoppe tankermylder, bekymringer og både ende- og frugtesløse grublerier. Her er et redskab, i hvert fald i BETA-mode, jeg selv har eksperimenteret med.

Det er ikke mig, der har regnet det ud. Grundtanken bygger på oldgammel tænkning og findes i mange forskellige former og indpakninger, fra Kung-fu-tse til Eckhart Tolle. Dette er bare min version.

Som en forholdsvist jordnær person, er mit forslag til dette luftige mål ret konkret og praktisk. Det er en lille algoritme, en lille ’maskine’, som forandrer dit nu, nu for nu, og dermed din dag. Dag for dag, og dermed dit liv. Den virker for mig. Måske virker den for dig også.

Grublerier er udelukkende i fortid og fremtid

Kendetegnende for grublerier og bekymringer er, at de tager dig bort fra nu’et – enten tilbage til fortiden (”Hvordan kunne de gøre sådan imod mig!”/ Hvad kunne jeg have gjort anderledes?”) eller ud i fremtiden (”Tænk hvis der sker dette!”/ ”Hvad skal jeg nu gøre hvis…?”).

Når du er i dit nu – nærværende, opmærksom på det, du oplever lige netop nu – f.eks. regnen, duften, temperaturen, lyset, kroppen, et faldende blad, en lyd, en fugl på himlen – er der ganske enkelt ikke plads til kværnende tanker og spekulationer. De er hinandens modsætninger.

Ét redskab til at løse opgaver

Forestil dig et øjeblik, at dine tanker er dit fantastiske redskab til et helt specifikt formål: at løse konkrete opgaver. Konkrete opgaver kan både være arbejde, praktiske opgaver, planlægning, prioriteringer, beslutninger og læringer. Dvs. der skal være både en opgave, en fremdrift og en form for resultat – opgaven slutter.

Dvs. at dine tanker udelukkende skal bruges til at løse opgaver med. Ikke til at efter- eller forbehandle livet med om og om igen. Det vil være som at bruge din mobil til at smøre syltetøjsmadder, eller din bedste kniv til at grave have med. Uhensigtsmæssigt for både opgavens løsning og for redskabet. Hvis du konstant er tilstede i en abstrakt fortid eller fremtid, risikerer du at miste dit nu – og livet er i dit nu!

– og et redskab til at være

Dermed er redskabet en ”NU-maskine”. Når du er opmærksom i dit nu, er du til stede i din krop og i livet. Fri af tanker. Det stik modsatte af grublerier. På den måde har du faktisk fået flere redskaber; når du er opmærksom på, hvad tankerne er der for – at løse konkrete opgaver – kan du bruge dem til netop dette. Og samtidig har du redskabet til at være/ leve – ved at stoppe tankerne, når de ikke skal løse opgaver.

Altså: 2 super skarpe redskaber til hvert sit formål, frem for ét stort pløre af konstante tanker.

NU-maskinen:

Her er den så! Måske ser det forvirrende ud, men det er en meget enkel indretning, og instruktioner følger:

 

 

Instruktionen til brug af maskinen:

1. SOM UDGANGSPUNKT: ØV DIG I AT VÆRE I NU’ET

Når du ikke løser konkrete opgaver, vær opmærksom på at lægge “værktøjet” til det – tankerne fra dig. Tjek regelmæssigt, om du mentalt befinder dig i fortiden eller fremtiden, og øv dig i at gå tilbage til her og nu.
Fokuser på alt det sanselige, du oplever lige NU! Hvis du synes, det er svært at stille ind på dine sanser, kan et trick være følgende: Forestil dig, du er et barn på 1½ år – hvad ville du så være opmærksom på?

2. GRUBLER DU ALLIGEVEL? HVILKEN OPGAVE FASTHOLDER DIG I FORTIDEN/ FREMTIDEN?

Oplever du, at noget (udover vanen) forhindrer dig i at blive i nuét/ kroppen, og at tankerne bliver ved med at søge ud i fremtid/ fortid, er det måske, fordi der ER en konkret opgave i forhold til din fremtid/ fortid. – Noget du skal tage dig af og handle på. 

Spørg dig selv, hvad det vigtige er, som tankerne vil dig – er der noget, du helt konkret skal gøre, handle på eller lære af, for at opgaven er varetaget, og det er OK at give slip på tankerne…

– Det kan være helt konkret: tjek eller afklar noget/ søg information/ ring til ham/ få det på plads/ sig det/ skriv det ind i din kalender/ beslut det/ betal den (osv.)
– Det kan også være mere abstrakt: Hvad skal jeg lære af denne episode i fortiden, så jeg kan slippe den? Eller hvad skal jeg være opmærksom på i denne type hændelser i fremtiden, for at det er OK at slippe tankerne om det?

3. HVIS NEJ > GÅ TILBAGE TIL NU!

Hvis der intet er, du kan/ skal gøre eller varetage, og det udelukkende er et vanebetinget misbrug af  dine tanker – gå tilbage og vær opmærksom på her og nu!

4. HVIS JA > GØR DET! – OG SÅ SÅ TILBAGE TIL NU!

Hvis der ER en opgave – noget du skal gøre/ bringe i orden/ rykke på/ acceptere/ tilgive/ lære af eller lignende: Gør det straks, eller aftal med dig selv, hvornår du kan gøre det! – Og gå ind i dit her og nu!
Tillykke! – Du har nu brugt dine tanker til at varetage en vigtig opgave, og kan nu slippe dem!

 


Forudsætninger:

  • Nærvær og glæde findes i dit NU! Kun i dit nu er du til stede på ægte vis, i stand til at leve og mærke dig selv, din krop og livet som en førstehånds-erfaring.
    Alt andet – fortid og fremtid – er i sagens natur abstraktion/ konstruktion/ andenhånds-erfaring.

  • Dine tanker er til at løse helt konkrete opgaver med – ikke til at leve igennem!

  • Der kan være gode grunde til at tanker/ bekymringer om noget bestemt bliver ved med at vende tilbage til dig, og at tankerne flyver ud i fortid eller fremtid – nemlig hvis de har en positiv intention om noget, som er vigtigt for dig at reagere/ handle på. Her bliver de kværnende tanker, der nægter at slippe en slags symptom eller alarm – en slags info-service, som fortæller dig, at der er noget væsentligt, du ikke har varetaget.

  • Når du har lyttet til den positive intention, og har respekteret alvoren i den ved at lære/ gøre/ varetage dét, du skal, kan du med sindsro gå tilbage og være opmærksom i dit nu: vejrtrækning, krop, omgivelser. Sanseindtryk lige nu. Alt det, der fortæller dig, at du er levende.

  • De fleste grublere har øvet sig gennem lang tid, og har optrænet hjernen rent neurologisk til dette mønster af tankesløjfer og konstant rugen over fortid/ fremtid. At ændre på det bliver også lettere gennem træning. Alene det at øve sig gør en forskel, så der er ingen grund til at slå sig selv i hovedet, hvis det føles svært, eller du “falder i”! Det er en proces! Selve øvelsen gør en positiv forskel, og husk – det handler om nærvær, ro og glæde!

  • Hver gang, du fanger dig selv med tankerne kørende i fortid eller fremtid: Start maskinen! Hen ad vejen bliver det stadigt lettere og mere og mere naturligt.


God fornøjelse 😉
Mange hilsner, Ghita

 

Se mere om Ghita

Se mere om bekymringer – og hvordan vi arbejder med dem hos Ghita

Se mere om positiv tænkning – og hvordan vi arbejder med det hos Ghita

Se mere om, hvad andre har opnået hos Ghita